Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden iets gehoord of informatie ontvangen over de privacy wetgeving (AVG).

Wellicht heeft u de laatste maanden al iets mee gekregen van het feit dat de busroutes gaan veranderen. Kort samengevat gaan de routes niet meer door de dorpen en moet er gebruik gemaakt worden van de buslus aan de Ljouwterdyk. Hier kan het DBFH helaas niets aan veranderen. Deze maatregel gaat in op 22 juli a.s.

Per 1 september wordt Geert van Lonkhuyzen (dagelijks) bestuurder van het Dockinga College, de Inspecteur Boelensschool en de J.J. Boumanschool. Geert is gekozen uit unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie van de drie scholen.
Geert volgt daarmee Kees Blokland op. Kees was sinds 1 januari 2018 directeur-bestuurder in Dokkum. Kees kijkt terug op een mooie periode in Dokkum en heeft alle vertrouwen in Geert.

We zijn halverwege 2018 en het nieuwe gezondheidscentrum van Ferwert en omstreken heeft nu echt gestalte gekregen. En wat is het mooi geworden!
Vorige week is er een prachtig bord geplaatst naast de hoofdingang van Foswert, waarop alle deelnemers in het gezondheidscentrum vermeld worden. Maar er ontbreekt nog iets op het bord: een mooie naam!

Op zaterdag 28 juli zijn de winkeltjes en ateliers van de Noord-Friese Winkeltjesroute gezamenlijk geopend van 10 uur tot 17 uur. De start van de route is bij Bonte Blikvanger aan de Langebuorren 37 in Hallum. Hier krijgt de klant een routekaart. De routekaart is ook te downloaden via www.noordfriesewinkeltjesroute.nl.