Namens de plaatselijke Energiecooperatie Mei-inoar Grien kan ik jullie melden dat vanaf 23 mei 2018 een (gratis) elektrische auto beschikbaar is voor iedereen die in Ferwert en omstreken kennis wil maken met elektrisch rijden!

Woensdagavond 30 mei heeft sjonggroep Heusj haar laatste repetitie avond van dit seizoen. Omdat wij nog dringend op zoek zijn naar sopranen, alten maar vooral ook bassen en tenoren houden wij deze avond een open repetitie waar iedereen die van zingen houdt welkom is om vrijblijvend te luisteren en eventueel mee te zingen.

Met onze nieuwe website hebben wij nu ook de mogelijkheid om u filmbeelden te tonen, en deze willen wij u zeker niet onthouden!

Tijdens de jaarvergadering afgelopen maart zijn deze beelden al vertoond maar voor de menen die dit hebben gemist of nogmaals willen bekijken is dat nu mogelijk.

Zoals u wellicht bekend heeft  Dorpsbelangen Ferwert en Hegebeintum afgelopen maart hun dorpsvisie gepresenteerd voor de komende10 jaar. Deze kunt u bekijken op onze dorpswebsite Ferwert Online (www.ferwertonline.nl) U kunt de visie terug vinden onder het kopje DBFH/dorpsvisie’.

Belangrijk uitgangspunt is daarbij de aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Een belangrijk thema hierbij vormt het wonen en de woonomgeving. Hoe zorgen we er samen voor dat het hier goed wonen is en hoe zorgen we er voor dat mensen hier met plezier blijven wonen!

Vrijdagavond heeft de 1ste vrijwilligersavond van DBFH plaats gevonden in café ’t Hoekje.

Het leek het bestuur een goed idee om het jaarlijkse uitje van het bestuur over te slaan en dit budget te gebruiken voor een gezellige avond. Daarmee willen wij onze grote blijk van waardering tonen voor het vele vrijwilligerswerk wat achter de scherm word gedaan voor onze vereniging DBFH. Als bestuur zijn wij maar een klein radertje in het grote geheel en zonder al deze mensen is het onmogelijk om alle projecten en activiteiten te organiseren binnen onze vereniging.