ferwert-009.jpg

Oproep aan alle vrijwilligers:

Beste vrijwilliger,
Onze dorpen Ferwert en Hegebeintum beschikken over een actief verenigingsleven. Hierdoor worden er het gehele jaar een groot aantal evenementen georganiseerd. Ook dorpsbelangen Ferwert en Hegebeintum (DBFH) kan gelukkig rekenen op vele vrijwilligers die belangeloos de handen uit de mouwen steken bij verschillende activiteiten en projecten in de breedste zin van het woord.

Lees meer...

Vrijdag 27 april organiseert de Activiteitencommissie van DBFH de vrijmarkt:

Lees meer...

Zaterdag 21 april 2018 tijdens de Waddenwandeltocht

Lees meer...

‘Het curriculum van de toekomst’. Zo worden de 21-eeuwse vaardigheden genoemd door het SLO, het nationale expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het SLO omschrijft, samen met Kennisnet, 11 vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Denk hierbij aan ICT-basisvaardigheden, samenwerken en mediawijsheid.

Lees meer...

Agenda van de ledenvergadering van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer Ferwerd’ op woensdag 25 april 2018:

Lees meer...