Wat gaan we doen met de verpauperde panden in Ferwert, is er zicht op bouwkavels?
En kunnen we binnenkort via de Ferwerterfeart naar Hegebeintum?

Inwoners van Ferwert en Hegebeintum, jullie zijn van harte uitgenodigd om samen met Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) op 22 maart de volgende stap te zetten. DBFH wil jullie meenemen in alle zaken die afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd en die bijdragen aan de leefbaarheid in onze dorpen.