Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een “must”
Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een must voor iedereen die een keer in dit deel van Fryslân komt. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt achter de zeedijk één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Hier beheert It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en maar liefst ruim 4200 hectare groot. Ontdek het zelf en geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden.

Wandelen, maar ook vrij struinen
De wandelroutes zijn het gehele jaar opengesteld, denk wel om het vee dat hier graast tussen 1 april en 15 oktober (graag 25 meter afstand houden). Honden zijn hier niet toegestaan. Houd tijdens het broedseizoen rekening met de vogels. Blijf vooral op de paden en maak alleen gebruik van de gemarkeerde wandelroutes.
Buiten het broedseizoen mag er buiten de paden “gestruind” worden en dat is uniek. Pas wel op dat je niet vast komt te zitten in het slik! Klik hier voor de actuele wandelroutes: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/gebiedskaart/ En wil je een keer met It Fryske Gea het gebied verkennen, kijk dan bij het activiteitenprogramma. (https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/activiteiten/)

Op de rand van de Waddenzee
De randen van de Waddenzee zijn voor planten en dieren van levensbelang. Daarbij ligt Noard-Fryslân Bûtendyks heel strategisch op de trekroute van vogels. Door de rust en de enorme voedselrijkdom maken jaarlijks enorme aantallen vogels gebruik van deze ‘gouden rand’ van de Waddenzee. In het gebied komen 240 verschillende soorten vogels voor, maar de bonte strandloper, brandgans en wulp zie je het meest. Meer weten over de dieren en planten? Lees verder: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/over-dit-gebied/

Informatiecentrum
Ga je op pad in Noard-Fryslân Bûtendyks? Start dan je bezoek bij Kweldercentrum Noarderleech. Daar kun je op een leuke manier kennismaken met het natuurgebied. Het centrum informeert bezoekers over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Je bent van harte welkom: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/bezoekerscentrum/
FryskeGea1


Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’
Een geleidelijke overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee; dat is het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ in een notendop. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân werken samen binnen dit project. Met als doel, impuls geven aan de natuurontwikkeling, vismigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen dit project verantwoordelijk voor de buitendijkse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks. Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het gemaal en de binnendijkse maatregelen. Het project is medio november 2018 klaar. Voor meer informatie: https://www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt/

FryskeGea2

Wandelroutes

Door Noard-Fryslân Bûtendyks lopen drie gemarkeerde wandelroutes. Er is ook een digitale wandelfolder, die u kunt downloaden via deze link.