Wegwijzer Marrumerweg - Ljouwerterdyk

Zoals u allemaal wel gezien hebt, staat de wegwijzer bij de ingang van Ferwert (Ljouwterdyk/Marrumerweg) al tijden scheef, dit door een ongeval enkele maanden geleden. Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum heeft dit bij de provincie al verschillende keren aangegeven, echter steeds zonder resultaat.

DBFH heeft nu eindelijk bericht gekregen dat deze paal vernieuwd wordt in de eerste maand van 2021.

Johan Cruijff, it masterstik fan keunstner Hans Jouta

“Eins hat alles fan myn beukerskoalletiid ôf yn it teken stien fan it ynheljen fan dizze opdracht. Dat klinkt wat arrogant, mar sa kinst it wol sizze”. In Fryslân DOK oer de brûnzen Johan Cruijff fan keunstner Hans Jouta.

Ein 2018 krijt keunstner Hans Jouta út Ferwert de opdracht om in stânbyld fan Johan Cruijff te meitsjen. Earder makke er al brûnzen bylden fan skriuwster Nynke fan Hichtum (‘Afkes Tiental’), keatsfenomeen Hotze Schuil en Bob Haarms, assistint-trainer by Ajax.

Diskear moat Hans it sûnder syn heit Sytse dwaan. Heit hat him alles leard. Dat it libben boartsjen is, in spul dat jo sa goed mooglik en mei in soad wille spylje moatte. Mar Heit is demintearjend en de opdracht falt Hans swier. Boartsjen wurdt net folle. De druk fan wat syn grutte masterstik wurde moat, hâldt him nachten út de sliep. En as de twivel oer syn eigen kinnen him yn in fêste greep kriget, wurdt de lêst hast ûndraachlik.

Yn de Fryslân DOK ‘It Masterstik’ folget dokumintêremakker Albert Jensma de keunstner oardel jier lang by it meitsjen fan it byld, oant en mei de ûntbleating foar de Johan Cruijff Arena. De foto fan de famylje foar it byld stiet foar it dielen fan leaf, leed en grutte emoasjes om dit wurk meitsje te kinnen.

Fryslân DOK ‘It Masterstik’
Sneon 21 novimber, 15.30 oere, NPO2 (Nederlânsk ûndertitele, werhelling 22 novimber 13.10 oere)
Snein 22 novimber, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)

Bron foto en tekst: Omrop Fryslân

Compleet en betaalbaar wonen in Ferwert

In samenwerking met DBFH en Kingma Vastgoed Makelaars biedt TOECK betaalbare, energiezuinige en complete woningen aan aan de Gerbrandastrjitte in Ferwert.

Op dit moment is er nog 1 woning volledig beschikbaar. Hieronder vind je meer achtergrondinformatie over dit project:
toeck2 Middel

Sinterklaasoptocht gaat helaas niet door

Bericht van Sinterklaas: Helaas gaat de Sinterklaas optocht dit jaar niet door. Sint hoopt op een later tijdstip naar Ferwert te komen. Houd hiervoor Ferwert Online in de gaten. De tekenwedstrijd en de muziek in het dorp gaan gelukkig wel door!
Sinterklaas flyer corona Middel

Tekenen voor Sinterklaas

Sinterklaas flyer jeugd Klein