De terugkeer van de Joodse kinderen - Ferwert

Bron: website De terugkeer van de Joodse kinderen

Clara Haagens
Clara Haagens kwam als 9-jarig meisje in mei 1943 naar Friesland. Haar dochter Jolanda zegt dat studente en verzetsstrijdster Esmee van Eeghen hierbij een rol speelde. Clara’s ouders doken kort daarna onder. Ze werden verraden en werden twee maanden later in vernietigingskamp Sobibor vergast. Clara kwam terecht in het gezin van Hessel en Tjipkje Robroch in Ferwert. Daar had ze het naar haar zin. Clara zag er niet Joods uit en kon gewoon naar school. Ze ging door als hongerevacuee uit Rotterdam. Haar hartsvriendin was Pieteke Schregardus. Als het tweetal op weg naar school de wachtpost met een Duitse soldaat passeerde, ging Clara altijd schuin achter Pieteke lopen. Om zo min mogelijk op te vallen.

In 1944 verhuist het joodse onderduikertje noodgedwongen naar een nieuw gezin in Holwerd. Clara voelde zich er niet veilig. Alleen slapen durfde ze niet. Ze kroop bij dochter Pietje in bed en hield haar hand net zo lang vast tot ze in slaap viel. Clara vraagt Pietje: “Wat denk jij: ,,Komen mijn vader en moeder nog terug ?” Pietje weet het niet. Hartverscheurend, vindt ze de vraag.

Na de bevrijding gaat Clara bij een zus van haar vader Henri in Oud-Beijerland wonen. Het warme contact met de Friese onderduikfamilie Robroch blijft altijd bestaan.

*Wilt u meer weten over het verhaal van Clara Haagens? Haar dochter, Jolanda van Rij heeft een bescheiden boekje geschreven met een groot verhaal. Dit boekje is aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Herdenking 4 mei

De jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers heeft op dinsdag 4 mei plaatsgevonden. De kransen werden gelegd door wethouder Esther Hanemaaijer, voorzitter van DBFH Marcel Steegstra en Griet Postma namens de protestantse gemeente Ferwert. Deze kransen zijn geplaatst bij het Vrijhof en een bloemstuk is gelegd bij het Indië-monument aan de Marrumerweg. Muzikale medewerking werd verleend door Keimpe Reitsma.
In verband met het slechte weer hebben dominee Van der Veer en voorzitter Marcel Steegstra in de Martinuskerk gesproken. Dit is terug te luisteren via www.kerkomroep.nl 


Archieven voorgezet onderwijs scholen Ferwerderadiel naar Streekarchief Dokkum

In 2019 is het ingrijpende besluit genomen om de locatie van het Dockinga College in Ferwert te sluiten. Heel veel jongens en meisjes uit de regio zijn hier, maar ook naar de voorgangers van deze school naar toe geweest. Ruim 100 jaar is er sprake geweest van middelbaar onderwijs in ons dorp.

archief1

Vanaf 1919 was er de MULO op de Marrumerweg, een karakteristiek gebouw dat rond 1981 is afgebroken. De directeurswoning staat er nog steeds en op de plek waar de MULO, later MAVO, stond woont nu de heer Schukking.

archief2archief3

In Marrum waren ook twee verschillende voortgezet onderwijs scholen, de chr. Huishoudschool de Tille en de chr. Lagere landbouwschool. De drie scholen zijn in de tachtiger jaren samengegaan en verder gegaan onder de naam scholengemeenscha Noord West Friesland. Nog weer later is deze school gefuseerd met het Dockinga College en werd het een nevenvestiging. In 1981 is het gebouw op Great Sminia betrokken, dit was een semi permanent gebouw maar het bleek redelijk permanent te gaan worden! Er waren in 2019 al vergevorderde stappen gezet om nieuwbouw te realiseren maar op het laatste moment is besloten, gezien de geringe leerlingenaantallen, om dit niet door te laten gaan. Heel erg jammer voor ons dorp en onze jongeren.

archief4

Bij het opruimen van de inventaris kwamen er allerhande notulenboeken, kasboeken, fotoboeken en andere interessante archiefstukken tevoorschijn. Zonde om dit stukje geschiedenis te laten verdwijnen natuurlijk. Johannes van Dijk heeft een en ander geïnventariseerd en overgedragen aan het Streekarchief in Dokkum. Wie belangstelling heeft voor deze informatie kan contact opnemen met dit archief. Hieronder vindt u de lijst met onderwerpen.

Johannes van Dijk en Pyt NautaAan Streekarchief Noard East Fryslân Brokmui 62
Betreft: Onderdelen SCHOLEN ARCHIEF FERWERDERADIEL

CHR. MULOSCHOOL FERWERD
CHR.HUISHOUDSCHOOL DE TILLE Marrum
Chr. LAGERE LANDBOUWSCHOOL Marrum

• Notulenboek bestuursvergadering Mulo Ferwerd 1919-1922
• Notulenboek ledenvergadering Mulo Ferwerd 1919-1922
• Kasboek in en uitgaven Mulo Ferwerd 1919- 1932
• Notulenboek jaarverslagen Mulo Ferwerd 1923- 1970
• Notulenboek bestuursvergaderingen Mulo Ferwerd 1922 – 1951
• Notulenboek Mulo (Mavo) Ferwerd 1951 – 1977
• Register couponbelasting Ulo school Ferwerd
• Map met scholenbouw
• Envelop met gevarieerde inhoud Mulo school Ferwerd
• Schrift Mulo examens 1931 - 1950
• Schrift Mulo examens 1951 – 1965
• Schrift Mulo examens na 1966
• Schrift met rapporten uit begintijd Mulo
• Notulenboek bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, jaarverslagen Lagere Landbouwschool Marrum 1957- 1970
• Notulenboek bestuursvergaderingen, jaarverslagen landbouwhuishoudschool Marrum 1956 – 1970
• Notulenboek oudercommissie Scholengemeenschap Noord west Friesland 1977 – 1986
• Boeken met resultaten van leerlingen scholengemeenschap 1977- 1987
• Boeken met resultaten van leerlingen scholengemeenschap 1987-1993
• Twee receptieboeken opening nieuwe schoolgebouw 13 mei 1981
• Gedenkboek schoolraad 890 -1940
• Gedenkboek School met de Bijbel 1929
• Bakje met dia’s van de opening van de Lagere Landbouwschool Marrum
• Portret in lijst van verzetstrijder Johannes Wildeboer te Ferwerd omgekomen in Neuengamme in 19 december 1944 met verklaring. Aangeboden door zijn vader A. Wildeboer op 23 jan. 1946
• Twee verslagen scholengemeenschap Noord Friesland 1972/1973 1973/1974
• Vier exemplaren schoolblad Nijsgjirrich
• Dertig exemplaren Noord Friesland schoolnieuws
• Fotoalbum Huishoudschool De Tille Marrum vijftiger jaren
• Fotoalbum Huishoudschool de Tille Marrum vijftiger jaren
• Fotoalbum Huishoudschool De Tille Marrum zestiger jaren
• Fotoalbum Scholengemeenschap Ferwert tachtiger jaren
• Fotoalbum Scholengemeenschap Ferwert negentiger jaren
• Foto-ordner met foto’s van “oude school situatie” ” bouw en opening nieuwe school” en ”Afscheid meneer Henstra”
• Houten naambord Chr. Landbouwhuishoudschool Spreekuur Directrice Donderdags 3 - 4

Johannes van Dijk maart 2021

Koningsdag in Ferwert en Hegebeintum

Koningsdag zag er dit jaar opnieuw anders uit, maar dat betekent niet dat er geen activiteit was in Ferwert en Hegebeintum! De jeugd heeft beide dorpen prachtig versierd met mooie stoepkrijttekeningen. Koning Willem Alexander en koningin Máxima zijn door veel kinderen op de stoeptegels vereeuwigd! Het was voor de jury een hele klus om de mooiste uit te zoeken.

De eerste prijs is gewonnen door Tibbe, Fenne en Jinte. De tweede prijs gaat naar Xavi, Vienna en Owen en de derde prijs is voor Wander en Gerhard.
Naast de stoepkrijtwedstrijd konden de inwoners zich uitleven op een rebus. Dat deze niet eenvoudig was, bleek wel uit het feit dat niet alle inzendingen juist waren. Gelukkig zijn er ook veel goede antwoorden ingeleverd. De prijswinnaars zijn Eelkje Bakker, Anneke Reitsma en Ate Kooistra. De oplossing van de rebus was: ‘wille en fertier op Keningsdei’.

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor jullie inzet! We hopen volgend jaar weer een ‘ouderwetse’ Koningsdag te kunnen vieren.

Activiteitencommissie DBFH

Enquête Sportbelang

Ferwert/Hegebeintum in beweging
De commissie Sportbelang Ferwert-Hegebeintum van Dorpsbelang heeft als doel om het huidige sportaanbod te behouden en waar mogelijk te gaan voor een breder sportaanbod. We hopen uiteraard dat nog meer inwoners gaan sporten/bewegen.
Het is namelijk bewezen: sport/bewegen is goed voor lichaam en geest! Gelukkig weten een hoop Ferwerters en Hegebeintumers dat al, want in de dorpsvisie werd door de inwoners het thema Sport ook al als 1 van de speerpunten benoemd.

Hulp gevraagd: Enquête
De commissie wil de juiste acties ondernemen en vraagt alle Ferwerters en Hegebeintumers om te helpen door de enquête aan te klikken via de volgende link: Sportbelang Ferwert Hegebeintum

Vragen/opmerkingen?
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan dat door een mailtje te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dank!
Alvast onze hartelijk dank voor het invullen van de enquête!