De verkeerde afslag - een politiek en persoonlijk verhaal - Hanny Palmen

Hoeveel tegenslagen kan een mens op zijn pad krijgen? Met het boek 'De verkeerde afslag - Een politiek en persoonlijk verhaal' laat Hanny Palmen uit Ferwert zien dat waar je ook mee te maken krijgt en hoe sterk je je soms ook moet houden, je er altijd uitkomt. Deze bijzondere biografie wordt sinds vrijdag 18 september uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Wanneer Hanny Palmen actief wordt voor de Socialistische Partij (SP), maakt ze er snel carrière. In 2003 wordt ze gekozen als lijsttrekker en vervolgens fractievoorzitter van de SP in de Friese Staten. Intussen leert ze in 2000 René Palmen kennen, met wie ze in 2001 trouwt. De zaken nemen snel een onverwachte wending. Zo verlaat Palmens fractiegenoot Piet Kuipers met ruzie de partij. Als klap op de vuurpijl, twee jaar nadat ze gedesillusioneerd uit de politiek is gestapt, daagt de provincie haar voor de rechter wegens vermeende fraude met fractiegelden. Dit alles zet een keten van gebeurtenissen in gang die uiteindelijk zelfs leidt tot een verblijf in de gevangenis voor Palmen en haar man.

Hanny Palmen (1966) schrijft haar leven lang al. Dat begint op jonge leeftijd met het in elkaar knutselen van eigen bladen die door klasgenootjes werden gelezen. Als ze volwassen is, bestiert ze enige jaren een eigen tekstbureautje. Maar dat gedroomde boek kwam er nooit. Tot ‘De verkeerde afslag’. Deze uitzonderlijk openhartige autobiografie beslaat zo’n twintig jaar, van 1998 tot begin 2019. Het is het verhaal over het maken van keuzes, maar ook een van domme pech. Pech met falende instanties. Pech in de privésfeer, zoals kinderen met problemen, een man en een broertje die vrijwel tegelijkertijd de diagnose borderline krijgen en in een psychische crisis raken. Hier doorheen loopt het verhaal van vechtlust, onvoorwaardelijke vriendschap en liefde, waarbij Palmen definitief afrekent met een paar gitzwarte periodes in haar leven.

Boekgegevens
Titel: De verkeerde afslag - Een politiek en persoonlijk verhaal
Auteur: Hanny Palmen
Verschijningsdatum: 18-09-2020 Aantal pagina's: 228
ISBN: 9789464035674 
Verkoopprijs: € 21,50 Uitvoering Paperback
* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België

DBFH vraagt ANBI status aan en vraagt leden om instemming

Onlangs heeft DBFH een ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Deze status wordt aangevraagd, aangezien potentiële subsidieverstrekkers naar deze ANBI status vragen. Daarnaast heeft deze status andere voordelen, zoals:
• DBFH hoeft geen belasting te betalen voor erfenissen en schenkingen;
• U kunt giften aan DBFH aftrekken van de inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst heeft onze aanvraag beoordeeld en daaruit is gebleken dat de statuten op één onderdeel aangepast moet worden. De Belastingdienst stelt als voorwaarde, dat wij onze middelen geven aan een ANBI instelling in de situatie dat DBFH ophoudt te bestaan. Uiteraard houdt DBFH niet op te bestaan, maar dit moet vastgelegd worden in de statuten van onze vereniging. De volledige wijziging kunt u hier terugvinden. 

Een statutenwijziging dient goedgekeurd te worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Gelet op de huidige Corona-omstandigheden en gelet op de beperkte impact van de statutenwijziging, vind het bestuur het niet wenselijk om daarvoor een fysieke bijeenkomst te organiseren. Om onze leden toch te betrekken bij deze statutenwijziging, willen wij u vragen om vóór 25 september te reageren op de voorgestelde statutenwijziging. Dan kunnen wij uw vragen of opmerkingen meenemen in de besluitvorming. Uw vragen en opmerkingen kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij houden u via deze website op de hoogte van de status van aanvraag.

Het bestuur van DBFH

Geen algemene ledenvergadering DBFH in 2020

Zoals een ieder wellicht bekend, heeft het Corona virus dit jaar een aantal maatregelen met zich meegebracht, waarbij het niet mogelijk is om met een groot aantal mensen bij elkaar te komen. Normaal gesproken vindt onze ledenvergadering plaats in maart, echter deze vergadering moest uitgesteld worden i.v.m. de Corona. Het bestuur heeft toen besloten om in september de situatie opnieuw te bekijken en is nu tot de conclusie gekomen dat wij het niet verantwoord vinden om deze ledenvergadering door te laten gaan.

Het bestuur van DBFH stelt haar leden langs deze weg en via het Sawn Stjerren Nijs hiervan in kennis. Om u toch op de hoogte te houden van de zaken die zich hebben afgespeeld en om het jaar 2019 af te sluiten, willen wij de volgenden zaken met u delen:

De financiën 2019 zijn terug te vinden op deze website. Ook zijn de notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2019 en het jaarverslag van maart 2019 – maart 2020 hier terug te lezen.
Door op deze link te klikken kunt u de verslagen inzien.

Mocht u naar aanleiding van deze verslagen nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die sturen naar het secretariaat op dit emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben ingelicht en dat wij u in maart 2021 in goede gezondheid weer mogen verwelkomen op onze algemene ledenvergadering.

Namens het bestuur van DBFH,
Wieger Bouma (secretaris)

Onthulling kunstwerken vanwege het vertrek van Firma Hoogland uit Ferwert

Vanaf 17.00 uur werden en een anatal genodigden ontvangen in cafe ’t Hoekje met koffie en gebak. Rond 17.30 uur is de groep naar de Marrumerweg bij wooncentrum Foswert gelopen waar meer belangstellenden stonden te wachten, met een vrachtwagen van de firma Hoogland op de achtergrond. Sjak Papma, die namens DBFH dit traject heeft begeleid, met de firma Hoogland en Hans Jouta, opende de feestelijke happening en heette de belangstellenden welkom, in het bijzonder de familie Hoogland, wethouder De Vries en kunstenaar Hans Jouta.

Na een korte introductie heeft de directeur van de Firma Hoogland, Camiel Hoogland, een woordje gedaan over o.a. de historie van het bedrijf, de keuze van de verhuizing, het afscheidscadeau en de toekomst van het bedrijf. Hierna nam de maker van de kunstwerken, Hans Jouta het woord en heeft de betekenis van de 6 kunstwerken uitgelegd.

Het 1ste kunstwerk werd onthult door Otto en Lydia Hoogland. Dit kunstwerk beeld uit dat Hoogland vertrekt naar Leeuwarden. Dit is afgebeeld in een gotisch raam van de Martinuskerk. De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal, wat een robuuste en stoere uitstaling geeft. Er staan 4 kunstwerken bij de entrees van Ferwert en 2 bij de entrees van Hegebeintum. Beide dorpen kunnen blij zijn met deze bijzondere kunstwerken. Van de kunstwerken is een informatiefolder beschikbaar die binnenkort wordt bezorgd. Het is zeker de moeite waard om deze kunstwerken te bezoeken zodat u met eigen ogen kunt zien wat het resultaat is geworden.

Firma Hoogland bedankt voor het geschenk en veel succes in Leeuwarden!
hoogland4 Klein  hoogland1 Klein hoogland3 Klein