De honderdjarige vereniging Hendrick de Keyser had wel een heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De vereniging zet zich in voor het behoud van bedreigde historische huizen en interieurs en verwerft, restaureert en verhuurt deze zodat ze behouden blijven. In honderd jaar tijd is een unieke huizencollectie opgebouwd met meer dan 400 monumenten in heel Nederland.

Wat gaan we doen met de verpauperde panden in Ferwert, is er zicht op bouwkavels?
En kunnen we binnenkort via de Ferwerterfeart naar Hegebeintum?

Inwoners van Ferwert en Hegebeintum, jullie zijn van harte uitgenodigd om samen met Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) op 22 maart de volgende stap te zetten. DBFH wil jullie meenemen in alle zaken die afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd en die bijdragen aan de leefbaarheid in onze dorpen.

Dinsdag 12 maart stond in het teken van de finale scholenploegenachtervolging op de schaats. Vier teams van het Dockinga College hadden zich geplaatst voor deze finale, na voorrondes vorige maand in Thialf. Twee teams van de locatie Ferwert en twee teams van locaties uit Dokkum vertrokken dinsdagochtend heel vroeg richting Breda. Vanuit Nederland kwamen de beste 2 teams van elke voorronde om de strijden voor het Nederlands kampioenschap.

Exposities:
Verzameling ‘Âld Bakkersguod’ van Nico en Aeltsje de Groot uit Stiens
Datum: vanaf 1 maart t/m 30 april 2019

Schilderijen van Foeke Bijma uit Hijum
Datum: vanaf 1 maart tot 30 april 2019