Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Wandelroutes

Terpenroute - 18 km

Ferwert is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug is ontstaan. In de 11de eeuw is de zeedijk gebouwd en is de terp binnendijks komen te liggen. Op het plein ‘het Vrijhof’ is de terp met daarop de kerk mooi zichtbaar.

De terp van Hegebeintum is met bijna 9 meter boven nap de hoogste terp van Nederland. De meeste terpen hebben namelijk een hoogte tussen de 2 en 7 meter. De terp van Hegebeintum is voor een groot deel afgegraven omdat de vruchtbare grond goed gebruikt kon worden. Meer informatie kunt u vinden in het bezoekerscentrum waar u langsloopt .

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Friese landschap. Historisch gezien spreken ze tot de verbeelding, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie en ze inspireren tot nieuwe plannen en ideeën op het gebied van kunst en cultuur. De terpbewoners van vroeger waren sterk verbonden met het Wad. Die betrokkenheid is er nog steeds bij de huidige bewoners van dit gebied, maar door de aanleg van de dijken is de verbinding voelbaar verbroken.

De Burmaniaterp was een grote, hoge terp, maar minder hoog dan de terp van Hegebeintum. Op de terp stond de Herjuwsmastate waar Gemme Van Burmania woonde. Hij vertegenwoordigde Fryslan bij de inhuldiging van Philips II als Koning der Nederlanden. Van de Burmania terp is eigenlijk niets terug te vinden. In het jaar 1907 begon de afgraving ervan en deze duurde tot 1935. De terp is nu een laagte wat gebruikt wordt als ijsbaan.

In 2011 besloot het dorp Blije dat het anders moest. De inwoners wilden meer met het gezicht naar de Waddenzee toe wonen, leven en werken. De hoogste terp van Friesland, in Hegebeintum, laat in het landschap een deel van het oude verhaal zien. Waarom hier geen nieuw verhaal aan toegevoegd? En zo ontstond het idee om ter hoogte van Blije buitendijks een nieuwe terp te maken: de Terp fan de Takomst. Een bijzondere belevingsplek, die mensen naar het dorp en de Waddenkust trekt, waar oude verhalen verteld kunnen worden en nieuwe verhalen gemaakt.

De route is ook te vinden via deze link en te downloaden via PDF.

wandelroute

  • Aangemaakt op .