Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Omgeving van Ferwert en Hegebeintum

Noard-Fryslân Bûtendyks

Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een must voor iedereen die een keer in dit deel van Fryslân komt. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt achter de zeedijk één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Hier beheert It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en maar liefst ruim 4200 hectare groot. Ontdek het zelf en geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden.

Wandelen en vrij struinen

De wandelroutes zijn het gehele jaar opengesteld, denk wel om het vee dat hier graast tussen 1 april en 15 oktober (graag 25 meter afstand houden). Honden zijn hier niet toegestaan. Houd tijdens het broedseizoen rekening met de vogels. Blijf vooral op de paden en maak alleen gebruik van de gemarkeerde wandelroutes.
Buiten het broedseizoen mag er buiten de paden “gestruind” worden en dat is uniek. Pas wel op dat je niet vast komt te zitten in het slik! Klik hier voor de actuele wandelroutes. En wil je een keer met It Fryske Gea het gebied verkennen, kijk dan bij het activiteitenprogramma.

Informatiecentrum

Ga je op pad in Noard-Fryslân Bûtendyks? Start dan je bezoek bij Kweldercentrum Noarderleech. Daar kun je op een leuke manier kennismaken met het natuurgebied. Het centrum informeert bezoekers over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Je bent van harte welkom. Klik hier voor meer informatie. 

Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’

Een geleidelijke overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee; dat is het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ in een notendop. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân werken samen binnen dit project. Met als doel, impuls geven aan de natuurontwikkeling, vismigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen dit project verantwoordelijk voor de buitendijkse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks. Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het gemaal en de binnendijkse maatregelen. Het project is medio november 2018 klaar. Klik hier voor meer informatie. 

Terp van de takomst

De terp nodigt uit om het unieke landschap UNESCO Waddenzee Werelderfgoed buitendijks te ervaren. De kwelder zoals die er nu ligt, zag er 20 jaar geleden anders uit en zal er over 20 jaar weer anders uitzien. Het werelderfgoed is constant in beweging.

De terp ontstaat op het fundament van het verleden en is een symbool voor nieuwe landschapservaring en -benutting waardoor Blije achter de Deltadijk weer volledig in contact komt met de bewegingen van de Waddenzee. Terpen groeiden gestaag – van smal en laag, een huisterp van 100 m2, naar breed en hoog, een dorpsterp met kerk van 1000 m2. Dit proces van stapelen, laag op laag wordt met de circulair groeiende terp ervaarbaar gemaakt.