Vanaf 19 september 2022 staat het gemeentehuis in Ferwert te koop. Geïnteresseerden kunnen een bod doen op het pand en daarbij een gedegen plan ter realisatie indienen. Kort gezegd houdt dit in dat bij de verkoop op deze locatie de bestaande planologische mogelijkheden van toepassing zijn. De huidige planologische rechten zijn vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan Grote Dorpen.  

Daarnaast hanteert de gemeente een positieve grondhouding ten opzichte van eventuele functiewijzigingen. Het tot stand brengen van eventuele functiewijzigingen is voor rekening en risico van de koper. De gemeente Noardeast-Fryslân behoudt dus volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiekrechtelijke besluitvormingsproces over de gewenste planologische maatregel.

In de voorbereiding naar de verkoop van het gemeentehuis hebben er vele gesprekken plaatsgevonden met Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH). Uit die gesprekken is gebleken dat er door het dorp voorkeuren zijn aangegeven met betrekking tot de invulling van het pand. Dit zijn voorkeuren maar geen verplichtingen voor de koper. De gemeente heeft wel een positieve grondhouding met betrekking tot deze functies met in het bijzonder wonen. De gemeente heeft echter maximaal een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting met betrekking tot aanvragen voor afwijken of wijzigingen van het  bestemmingsplan (en vanaf 2023 het omgevingsplan). Er wordt nogmaals en nadrukkelijk opgemerkt dat dit geen selectiecriteria zijn.

Er wordt getracht het pand voor 1 januari 2023 te verkopen en per 1 juli 2023 beschikbaar te stellen aan de koper, dan is het contract afgelopen betreffende opvang Oekraïense vluchtelingen.

Het bestuur van DBFH is content dat er nu eindelijk een volgende fase aanbreekt voor de invulling van het gemeentehuis.


Bron: DBFH

0
0
0
s2smodern