In de Gasthuisstraat zijn inmiddels de nieuwe woningen van de woningstichting gerealiseerd. Na oplevering van de woningen heeft DBFH meerdere malen bij de gemeente de situatie van de straat aangekaart. Deze was door de werkzaamheden er niet beter op geworden. Er waren veel verzakkingen waardoor het water in de kuilen bleef staan en ook de waterafvoer achter de nieuwe huizen tussen de Gasthuisstraat en de Prof. Heymanstraat was dramatisch. Daarnaast werd er door de relatief smalle straat, geregeld over het trottoir gereden. Hierdoor gingen de tegels stuk of verzakten.

De gemeente heeft de situatie ook bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er inderdaad herstelwerkzaamheden moesten plaats vinden. Dit heeft geresulteerd in overleggen met Dorpsbelangen en de bewoners. Vorige week is er nog een inloopmiddag gehouden door de gemeente in het Meitinkhus om de actuele plannen toe te lichten. Achter de woningen in de Gasthuisstraat zal de wateroverlast worden aangepakt door grond af te graven, te egaliseren en opnieuw in te zaaien. Tevens zal de Gasthuisstraat éénrichtingsverkeer worden (inrijden vanaf de Havenstraat). Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Verder zal er herstraat worden waardoor de kuilen en verzakkingen verleden tijd zijn. Aan de oneven kant wordt het smalle trottoir vervangen door een rabbatstrook zodat de weg iets breder wordt. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de Burgemeester Esselinkstraat tot aan de kruising met de Havenstraat.

In een gedeelte van de Havenstraat zullen ook werkzaamheden plaats vinden om de waterafvoer te verbeteren (kruising met de Gasthuisstraat – tot de kruising met de Wildeboerstraat).

De planning is dat maandag 18 oktober de werkzaamheden gaan starten. Houd er dus rekening mee dat de straat niet of gedeeltelijk toegankelijk is de komende weken. Het werk wordt uitgevoerd door Thomassen uit Akkrum en wordt in verschillende fases uitgevoerd.

We houden u op de hoogte de komende weken middels een aantal foto’s. We starten met een aantal foto’s van de oude situatie.

Uiteraard zullen deze werkzaamheden enige overlast gaan geven maar het streven is dat in december alles achter de rug is.

Wij zijn als DBFH blij met deze ontwikkeling en zien uit naar het eindresultaat.



Bron: DBFH

0
0
0
s2smodern