DBFH heeft al geruime tijd de water-, verkeers- en onderhoudssituatie van de Gasthuisstraat bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft het bestuur de opmerkingen van een aantal bewoners in die periode ook meegenomen naar de gemeente.
Deze week zijn ze bijgepraat door de gemeente en hebben de plannen ingezien. Met name het sluipverkeer dat door de Gasthuisstraat rijdt, de verzakkingen in de weg, de kapotte tegels en het regenwater wat blijft staan na een regenbui waren voor het bestuur belangrijke aandachtspunten. DBFH is daarom ook voorstander voor eenrichtingsverkeer in de Gasthuisstraat, zodat er niet meer van beide kanten verkeer door deze smalle straat rijdt. Het is  een belangrijke schoolroute waar kinderen gebruik van maken en te vaak wordt er door autoverkeer over de stoep gereden, met verzakkingen en kapotte tegels tot gevolg. Het bestaande riool wordt tegelijkertijd vervangen door een regenwaterriool en zowel de weg als het voetpad wordt geheel vernieuwd. Achter de nieuw gebouwde woningen is sprake van wateroverlast. Dit wordt ook meegenomen in deze werkzaamheden.

gasthuisstraat2 Klein
gasthuisstraat3 Klein

Naast het aanpakken van de Gasthuisstraat is het ook de bedoeling om ook een gedeelte van de Havenstraat mee te nemen in de werkzaamheden omdat hier ook wateroverlast is. Met name de verhoging op het kruispunt Havenstraat, Gebrandastraat, Prof. Heymanstraat en Wildeboerstraat zorgt ervoor dat het regenwater niet voldoende snel kan worden afgevoerd. De verhoging zal worden verwijderd, uiteraard rekening houdende met de verkeerssituatie. Indien nodig wordt het riool ook aangepakt in dit gedeelte van de Havenstraat, dit wordt momenteel nog onderzocht.

De planning is om in september te beginnen met de werkzaamheden en deze in op 1 december af te ronden. Uiteraard heeft dit enige overlast toch gevolg maar “it moat earst op syn mâlst foardat it moai wurdt”
De betrokken bewoners van de Havenstraat en Gasthuisstraat worden door de gemeente middels een brief op de hoogte gebracht van de plannen en mogen hun mening geven. Ze kunnen met hun eventuele vragen en opmerkingen terecht bij een contactpersoon van de gemeente.

DBFH is blij dat de gemeente de situatie in beide straten aanpakt en hoopt op een mooi resultaat.

Bestuur DBFH

Huidige situatie:
gasthuisstraat4 Klein gasthuisstraat5 Klein
0
0
0
s2smodern