Op 25 maart wordt er een Kids Paas Disco georganiseerd in 't Hoekje in Ferwert.

  

Bron: activiteitencommissie

Zoals de meeste inwoners inmiddels zal zijn opgevallen wordt er druk gewerkt door de WMR aan de herinrichting van de Marrumerweg. De werkzaamheden zijn ongeveer halverwege en de nieuwe contouren worden steeds duidelijker zichtbaar. Het trottoir is smaller gemaakt, de plantvakken zijn gerealiseerd, en de nieuwe afwateringsputten en stoepbanden staan bijna op hun plaats. Deze week is men begonnen met het uitbreken van het oude asfalt. De nieuwe klinkers voor de weg staan al te wachten om te worden gelegd.

Er zijn een tweetal snelheid remmende maatregelen aangebracht en met de versmalling van de rijbaan is het hopelijk met het te snelle rijgedrag van een aantal bestuurders ook afgelopen. De verwachting is dat het met het vrachtverkeer langs deze route straks ook verleden tijd is of in ieder geval minder wordt. Dit ‘probleem’ is aangekaart bij de gemeente met het verzoek om middels extra bebording bij de Ljouwterdyk, de chauffeurs te wijzen om de rondweg om Ferwert te volgen en niet meer door het dorp te rijden.

Uiteraard is er momenteel enige overlast, maar dat word door de WMR geprobeerd om dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vorderen snel en hopelijk kunnen wij als dorp en aanwonenden over aantal weken van het eindresultaat gaan genieten.

herinrichting2 Klein  herinrichting3 Klein

Bron: redactioneel stuk

Naar aanleiding van de informatieavond hierover heeft Rijkswaterstaat alle bezwaren meegenomen.

Er is in juli  een hoorzitting geweest bij de gemeente Noardeast-Fryslân, n.a.v. de verleende vergunning voor de mast waar de buurtbewoners bezwaar tegen hadden aangetekend. Hier zijn alle bezwaren nogmaals toegelicht. Rijkswaterstaat gaf hier aan toch nog een tweede scan langs alle locaties te willen doen, die eerst waren afgevallen. Er was door de buurtbewoners ook erg aangedrongen op het onderzoeken van andere en nieuwe mogelijkheden.

Na enkele maanden was dit onderzoek afgerond. UItkomst: de nieuw te bouwen mast wordt niet geplaatst aan de zeedijk.

Na de tweede scan is de vuurtoren van Ameland toch geschikt bevonden.  Alle benodigde apparatuur kan hier geplaatst worden en dus er niet een nieuw te plaatsen mast nodig. Ook voor Rijkswaterstaat was dit een hele goede oplossing. 

We zijn heel erg blij dat we als burgers gehoord zijn. Dat de zeedijk zo blijft zoals deze nu is, voor ons, voor het zicht vanuit het dorp en vanaf het Wad. En nog van veel verder. We hebben samen met Rijkswaterstaat deze procedure afgesloten met koffie en gebak, met wederzijds respect voor alle standpunten en waardering voor de fijne samenwerking.

Bron: ingekomen stuk

FERWERT/KOLLUM – Het voormalige gemeentehuis in Ferwert is tot op heden niet verkocht, dat blijkt uit een brief van het college van Noardeast-Fryslân aan de gemeenteraad. In en rondom het pand zijn vier bezichtigingen geweest en er werd uiteindelijk door een hotelketen een bod uitgebracht. “Dit heeft na onderhandelingen echter niet geleid tot de verkoop van het pand”, zo staat in de raadsbrief.

Op een kijkdag, die speciaal werd georganiseerd tijdens de verkoopprocedure, kwamen een drietal geïnteresseerden het pand bekijken. Zij werden rondgeleid door de makelaar, maar besloten uiteindelijk geen bod uit te brengen.

EEN BOD ZONDER KIJKEN, VOORWAARDEN STAAN VERKOOP IN DE WEG
Een hotelketen, die niet nader genoemd wordt, heeft uiteindelijk zonder het pand te bezichtigen wel een bod uitgebracht. “Recentelijk hebben zij nog wel een rondleiding gehad. Het bod dat zij uitgebracht hebben voldeed niet aan de voorwaarden en was niet rechtsgeldig ondertekend. Wel kon er op basis van de beschreven verkoopprocedure onderhandeld worden met deze partij”, zo staat toegevoegd in de raadsbrief.

Er is nog onderhandeld met de hotelketen, echter kon de gemeente niet voldoen aan de voorwaarden die er werden gesteld met betrekking tot de aankoop van het voormalige gemeentehuis. “Hierdoor zou de gemeente onacceptabele financiële en juridische risico’s lopen. Om die reden hebben wij het gebouw niet aan deze partij gegund. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment geen koper is voor het pand,” zo schrijft de gemeente. Het oude gemeentehuis is een monument dat rond 1840 gebouwd is en het staat te koop voor 635.000 euro.

OPVANG OEKRAÏNERS BLIJFT, TOTDAT ER EEN KOPER GEVONDEN IS
Het pand in hartje Ferwert wordt op dit moment nog gebruikt als vluchtelingenopvang. Volgens de gemeente blijft dat zo, totdat er een koper gevonden is. Ook werd er in de raadsbrief duidelijk dat er inmiddels opnieuw belangstelling is. Dit zal nog verder onderzocht en besproken worden. Als er een koper is gevonden, zal met op zoek gaan naar alternatieve huisvesting voor de Oekraïners. Het dorp is middels het dorpsbelang ook op de hoogte van de gang van zaken.

Auteur: Ben de Jager | RTV NOF

  

Bron: https://www.rtvnof.nl/vier-bezichtigingen-en-een-bod-maar-voormalige-gemeentehuis-ferwert-niet-verkocht


 

Afgelopen weekend is onze regenboogwimpel voor de derde keer gestolen. De eronder hangende Oekraïense vlag lag voor oud vuil in de tuin.
Homofobie, vandalisme, stoer gedrag, pesterij??? Het interesseert me niet, maar het wordt zo langzamerhand wel heel erg vervelend.

Dus aan de daders: graag terugbrengen. Het is niet leuk en het is niet origineel, want jullie werden al door 2 anderen voorgegaan.
Roel den Dulk
Fred van der Zwet
Gasthuisstraat 1

Bron: ingekomen stuk