Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Update gemeentehuis

Gepubliceerd op: 27 oktober 2019
Inwoners van Ferwert Hegebeintum,

Graag wil het bestuur van Dorpsbelangen Ferwert - Hegebeintum u informeren over de invulling van het gemeentehuis en de voortgang van het blok huizen op de Gerbrandastraat.
Op 10 juli jl. hadden we een informatie-avond met inwoners van Ferwert Hegebeintum en bestuur DBFH in het gemeentehuis van Ferwert
Deze vergadering is gebruikt om de inwoners te informeren over de invulling van het gemeentehuis, hier waren ongeveer 100 inwoners aanwezig. Na een inleiding en uitleg van deze avond zijn er diverse ideeën vanuit de inwoners van Ferwert en Hegebeintum ingediend. Tevens via Ferwert Online en de mail zijn nog meerdere ideeën ontvangen.

Naar aanleiding van de informatie-avond zijn er gesprekken gevoerd met Interzorg Groep Ferwert, de Van den Bent stichting, horeca, werkgroep Vitale Waddenkust en Adema Architecten en natuurlijk de gemeente Noardeast-Fryslân. Uit deze ideeën en gesprekken kwamen een aantal opties en/of mogelijkheden naar voren.

Een gemeenschappelijke ruimte voor de inwoners, wonen - zowel met als zonder zorg - horeca functie en een functie voor verschillende bedrijven en organisaties. Al deze mogelijkheden dienen verder onderzocht te worden. Combinaties van bovenstaande mogelijkheden zijn ook mogelijk of zelfs waarschijnlijk.

DBFH wil graag de mogelijkheden verder uitwerken in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, waarbij invulling door mensen plus middelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden om een goede invulling van het gemeentehuis te maken.
Inmiddels heeft bestuur een drietal gesprekken gehad met de burgemeester en ambtenaren. Deze gesprekken verliepen zeer constructief. Voorstel van DBFH is om de komende tijd intensief met stakeholders (provincie en gemeente), de zorgaanbieders en Adema Architecten (projectontwikkelaar, investeerder) een onderzoek en studie te doen naar de haalbaarheid van de invulling van het gemeentehuis.

Wens van DBFH is om het gemeentehuis een sociaal economisch speerpunt van het dorp te maken!
gemeentehûsplannen