Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Projectplan Hoofdstraat 16 Ferwert ingeleverd

Gepubliceerd op: 04 november 2021
Het voormalige café ‘Stap der ris Yn’ in Ferwert staat leeg sinds 2016. Een enthousiaste particuliere onderneemster heeft het leegstaande gebouw aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert gekocht. Deze onderneemster heeft een bedrijf in Leeuwarden en wil haar organisatie uitbreiden met de nieuwe locatie in Ferwert. Het pand zal gerestaureerd worden om een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor dorpsbewoners en het aanbieden van woonruimte en dagbesteding voor cliënten met een psychosociale beperking en een gedeelte van het leegstaand pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie.

De aanpak van de verpauperde dorpskern (met name in de Hoofdstraat) is een grote wens van de dorpsbewoners. Deze verpaupering beïnvloedt de leefbaarheid in negatieve zin. Het betreffende pand aan de Hoofdstraat 16 is één van de rotte kiezen. Door dit pand weer in oude glorie te herstellen geeft dit een boost aan de opwaardering van het beschermd dorpsgezicht. Vanuit de DOM 2.0 wordt er hard gewerkt aan een opwaardering van de doorgaande weg in Ferwert, waarbij diverse cultuur-historische elementen een centrale rol spelen. Al deze ontwikkelingen zal ons prachtige terpdorp, gelegen aan het unieke Vrijhof en onder het toezicht van de grote Marinuskerk, een enorme boost geven. Ferwert grenst aan het werelderfgoed Wadden, een gebied dat mede ontstaan is door het harde werken dat vele Ferwerters als slikwerkers hebben gerealiseerd.
Ferwert is een actief dorp met vele voorzieningen op het gebied van middenstand, middel grote ondernemingen, sport voorzieningen en zorg instellingen. Een inhaalslag op gebied van recreatie, cultuur, historie en toerisme is in volle gang.

Meerwaarde
De meerwaarde van dit project heeft onder andere te maken met de fysieke situatie van het dorp en mocht dit pand de uitstraling krijgen die het nodig heeft en verdient, zal dit een vliegwielwerking kunnen zijn voor de verbetering van de omliggende panden en omgeving. Samen met de herstructurering van de Hoofdstaat/Vrijhof en Groen verbeteringsplan heeft dit op langere termijn een positief effect. Meerwaarde ook in het faciliteren van toeristen/bezoekers in de dorpen, waarbij gastvrijheid en cultuur-historische beleving voorop staat.

Gemeenschap
De inwoners van de dorpen zijn meegenomen in de ontwikkelingen van het project, de reacties waren en zijn enthousiast en dat zal bijdragen tot een betere onderlinge saamhorigheid en verbinding. Betrokkenheid en meedoen staan hoog in het vaandel van onze dorpen. Ook het er ‘voor elkaar zijn’ is in de dorpen een vanzelfsprekendheid en wordt hiermee extra versterkt.

Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft op 29 oktober haar projectplan ingediend voor project “Stap der es Yn” aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.


Bron: DBFH