Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Opbrengst ‘Een hemels Kerstpakket’

Gepubliceerd op: 05 januari 2015

Opbrengst kerstnachtdienst 

Veel gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de Kerstnachtdienst van 24 december jl. Deze producten zijn door de Voedselbank L en F (Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel) toegevoegd aan de voedselpakketten die arme gezinnen uit de gemeente Ferwerderadiel krijgen. In totaal krijgen zo'n 50 gezinnen uit deze beide gemeenten eens in de twee weken een voedselpakket. Van de voorzitter van de Voedselbank ontving de zendingscommissie het volgende dankwoord:

Beste gemeenteleden van PKN Ferwert,

Via deze weg wil ik u allen, mede namens de klanten en de vrijwilligers van de Voedselbank voor Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, hartelijk bedanken voor uw actie in de kerstnacht. Het doet ons allen goed dat uw gemeente onze Voedselbank steunt! Het is elke keer weer goed te merken dat er mensen en instanties zijn die in de bres willen staan voor de mensen die het, door welke omstandigheden dan ook, minder hebben dan vele anderen en om die reden gebruik moeten maken van een instelling als de onze. Wij willen u hierbij nogmaals hartelijk dank zeggen. We wensen u bovendien een gezond, voorspoedig en inspirerend 2015 toe.

Met vriendelijke groet,
 
Sikke R. Roosma,

Voorzitter voedselbank Leeuwarderadeel & Ferwerderadiel.