Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Nieuwsbrief van Fêste Grûn

Gepubliceerd op: 15 april 2018

Publicatie nieuwsbrief Fêste Grûn:

Fêste Grûn Dongeradiel is een stichting die zich bezig houd met eventuele schade door gaswinning in de gemeente Dongeradiel. Een groot aantal dorpsbelangen  uit Dongeradeel (en daarbuiten) zijn aangesloten bij deze stichting. Omdat deze gemeente straks opgaat in 1 grote nieuwe gemeente Noord Oost Fryslan, waar Ferwerderadiel ook onder zal vallen, heeft de stichting het DBFH benaderd of wij ook op de hoogte gehouden wilden worden van de zaken waar de stichting zich mee bezig houd. Hier hebben wij mee ingestemd.

Momenteel is actueel nieuws dat de NAM gas wil winnen in de regio, waaronder Ternaard.
Ons is gevraagd als DBFH om de nieuwsbrieven die worden verstrekt door deze stichting te publiceren op onze dorpswebsite. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u altijd op de website van Feste Grun Dongeradiel kijken en uw vraag aan hun voorleggen.

U vindt hier de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, W. Bouma - secretaris DBFH