Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Nieuw publicatiebord DBFH

Gepubliceerd op: 28 juni 2018
Wellicht is het u al opgevallen maar sinds afgelopen maandag heeft DBFH een splinternieuw publicatiebord. Dit nieuwe publicatiebord vervangt het oude publicatiebord.
Wij waren bezig om onze nieuwe naam en logo op het oude bord te plaatsen, maar door de werkzaamheden aan de fietspaden en watergangen, is ons oude publicatiebord nogal hardhandig verwijderd waarbij er schade is ontstaan aan het oude bord. Dit is door de aannemer hersteld, echter niet naar onze tevredenheid. Er was schade aan o.a. het dak, de buisconstructie en de planken. In overleg met de provincie hebben wij gevraagd hoe we dit konden oplossen en deze was bereid om de materiaalkosten voor een nieuw bord te vergoeden, als wij zouden zorgen voor de realisatie van een nieuw bord. Voor beide partijen was dit een goed alternatief. Hier zijn 3 mensen vanuit de Activiteiten Commissie van DBFH mee aan de gang gegaan.
publicatiebord1
Een speciaal woord van dank is dan ook verschuldigd aan deze 3 mensen die hier veel tijd in hebben gestoken: Romke Hoekstra, Hendrik Fennema en Rients Terpstra. Daarnaast willen wij ook de werkgever van Rients, Jager RVS uit Dokkum, hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van hun locatie, het materiaal en het gereedschap om dit bord te maken.

Het bord is onderhoudsarm uitgevoerd en wij zijn als bestuur van DBFH hier erg content mee.

Nogmaals onze hartelijke dank voor dit prachtige resultaat!!

PS: mocht u als verenigingen of andere instanties uit Ferwert en Hegebeintum gebruik willen maken van dit bord, dan is dat mogelijk. Op deze website kunt  u onder de rubriek DBFH/publicatiebord meer informatie lezen.
 publicatiebord3