Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Musical ‘Ruth, van graf tot wieg’

Gepubliceerd op: 17 november 2014

Sinds afgelopen september wordt er iedere week geoefend voor de musical ‘Ruth, van graf tot wieg’ die volgend jaar in april in de Liudger tsjerke op 16, 17, 18 en 19 april zal worden uitgevoerd.

Op de maandagavond zijn de zangrepetities en op de donderdagavond de toneelrepetities. Met een groep van meer dan 50 enthousiaste dorpsbewoners, onder leiding van Binne Reitsma en Johan Boeijenga zal deze productie worden neergezet. Vanuit de Protestantse Gemeente Ferwert is dit iniatief ontwikkeld om zo de leefbaarheid, saamhorigheid en binding een nieuwe impuls te geven. En het werkt; er worden nieuwe contacten gelegd, verbindingen gemaakt , er wordt veel gelachen en er heerst een hele positieve sfeer om samen met elkaar wat prachtigs neer te zetten. We houden u natuurlijk op de hoogte, maar we hopen u in april 2015 te mogen zien!

Op bijgaande foto staan helaas niet alle deelnemers, maar misschien ontdekt u een bekende?