Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Maak de dorpen weer aantrekkelijk!

Gepubliceerd op: 16 juni 2018
Bestuurslid Sjak Papma van DBFH heeft deze week een passend artikel geschreven dat in de Leeuwarder Courant is gepubliceerd. Een artikel dat de spijker op zijn kop slaat. Wij willen in onze dorpen vooruit en bruizen van de plannen. We hopen dat o.a door dit artikel instanties gaan nadenken en luisteren naar de wensen en behoeften die leven in de kleinere kernen zoals Ferwert en Hegebeintum. Met onze dorpsvisie die dit jaar is gepresenteerd wil DBFH graag met een brede groep dorpelingen die "problemen" aanpakken en zorgen dat wij aantrekkelijke dorpen zijn en blijven om in te wonen voor jong en oud.

In de LC van 8 juni stond een groot artikel met als kop 'Dorpen raken veel van hun huurwoningen kwijt' en 'Jongeren willen weg uit eigen dorp'. Wij als Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum zien dat toch anders. Afgelopen jaren is Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum bezig geweest met een dorpsvisie en daarin wordt geconstateerd dat veel jongeren best wel in het dorp willen blijven wonen, maar dat er geen geschikte of betaalbare woningen zijn.

Dorpsbelangen is bezig om met alle partijen, zoals gemeente, woningstichting en particulieren, een plan van aanpak op te zetten om mogelijkheden voor jongeren in het dorp te realiseren. Zo zijn er vergevorderde onderhandelingen over starterswoningen en het inpassen van huurwoningen. Het woord beginnende met ‘k’ en eindigend op ‘rimp’ komt in ons dorp dan ook niet voor. Jongeren hebben nu veel meer de mogelijkheid om te starten met een koopwoning in Ferwert.

In de jaren zestig en zeventig zijn in de gemeente Ferwerderadiel veel huurwoningen gebouwd. Een van de redenen was dat de gemeente graag boven de tienduizend inwoners wilde komen om zo meer status (lees: geld) te genereren. Echter, de gemeente heeft dat aantal nooit gehaald. Wel is daardoor een groot overschot aan sociale huurwoningen ontstaan. Door een overschot aan te veel gebouwde huurwoningen in het verleden, is er sprake van een groot verloop onder de huurders.

Graag ziet Dorpsbelangen een combinatie van zowel starterswoningen als leeftijdsbestendige woonvormen. Te denken valt aan het inrichten van leeftijdsbestendige woningen in de kern van het dorp. Woningen met een slaapkamer en wasgelegenheid beneden, geen tuin en sociaal dicht bij de inwoners van het dorp. Een combinatie met beschermd dorpsgezicht biedt dan ook mogelijkheden.

Op deze manier kun je ook de oude dorpskern en winkelpanden opknappen. Starters kunnen in koopwoningen die dan vrij komen, omdat de senioren gaan kiezen voor de dorpskern. Ook vindt Dorpsbelangen dat er meer mogelijkheden moeten komen voor kavels in het dorp.

Jammer dat provincie en gemeente niet de mogelijkheden onderzoeken om met name in kleinere dorpen de leefbaarheid te ondersteunen en mogelijkheden aan jongeren te bieden om daar te kunnen wonen. Jongeren zijn actief, doen aan sport en verenigingsleven, krijgen kinderen, deze kinderen gaan naar school en als er een school is trekt dat weer meer gezinnen aan, kinderen gaan naar de speeltuin - noem maar op.

Ferwert en Hegebeintum, doarpen op nivo! Leest u maar de dorpsvisie op Ferwertonline.nl, en bekijk onder het kopje ‘DBFH’ onze ‘Dorpsvisie’.

SJAK PAPMA

Bestuurslid Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum.

aantrekkelijke dorpen

'Maak kern van het dorp voor ouderen aantrekkelijk.' FOTO MARCEL VAN KAMMEN