Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Informatieavond huisvesting gemeentehuis

Gepubliceerd op: 08 juli 2019
Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) nodigt u uit voor een informatieavond op woensdag 10 juli 2019 in het gemeentehuis van Ferwert, aanvang 20.00 uur.

De gemeente heeft samen met DBFH een verkennend overleg gehad over de invulling van het gemeentehuis. De gemeente wil het gemeentehuis graag een passende bestemming geven die past in ons dorp. DBFH is gevraagd door het college van Burgemeester en wethouders om ideeën aan te dragen. DBFH wil dit samen doen met de inwoners van Ferwert en Hegebeintum. Op deze avond zouden wij graag van u willen horen wat uw ideeën zijn en welke mogelijkheden u ziet voor de huisvesting van het gemeentehuis

Invulling van de avond:

Ontwikkelingen
• Hoofdstraat • Groenplan • Ferwert oan ’e Feart  

Invulling huisvesting gemeentehuis
• Uitleg en procedure • Bezichtiging gemeentehuis

Pauze, tijd voor koffie/thee, discussie
• Ideeën bewoners Ferwert Hegebeintum, vervolg stappen

De vele ideeën en initiatieven die de komende tijd de revue zullen passeren gaan ons allemaal aan, vandaar dat het bestuur uw aanwezigheid zeer op prijs stelt.

uitnodiging invulling gemeentehuis
Logo DBFH