Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Ferwert oan 'e feart

Gepubliceerd op: 08 juni 2019
Donderdag 29 mei j.l. nodigde Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân uit in het Infocentrum in Hegebeintum om de vele initiatieven te presenteren.

De druk op het dorp wordt groot nu het gemeentehuis niet meer wordt gebruikt, het voorgezet onderwijs verdwijnt en het beheer van de sporthal onder druk staat. Deze verontrustende situatie is duidelijk gecommuniceerd naar de raadsleden toe.

Diverse knelpunten en toekomstplannen werden op deze avond toegelicht. Daarbij werd ook een voorzet gegeven m.b.t. de ontwikkeling van het terrein van het Dockinga College: DBFH wil, samen met de inwoners van Ferwert, een plan maken om wonen aan het water hier mogelijk te maken. Het idee is om een aantal woningen te situeren rond een haventje, daarbij gebruik makend van de Ferwerter Feart. Deze vaart zal dan verder moeten worden doorgetrokken richting het dorp. E.e.a. valt prima te combineren met de plannen voor de aanleg van een fiets-/wandelpad richting Hegebeintum en het uitdiepen van de vaart (het zgn. Opvaartenproject). Een kans die Ferwert-Hegebeintum niet kan laten liggen!

Ook is besproken om het beschermde dorpsgezicht een upgrade te geven, waardoor de historische aspecten van -met name- de Hoofdstraat weer beter tot hun recht gaan komen.

DBFH wil op zeer korte termijn alle inwoners van beide dorpen uitnodigen om de plannen te delen.
Ferwert oan feart