Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum krijgt groen licht voor verder uitwerken dorpsvisie

Gepubliceerd op: 11 januari 2018

De afgelopen maanden is een grote groep inwoners van Ferwert en Hegebeintum bezig geweest met het opstellen van een concept dorpsvisie.

In deze visie wordt beschreven hoe de leefbaarheid in beide dorpen kan worden verbeterd en hoe dorpsbewoners hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Op de website Ferwert Online (www.ferwertonline.nl) staat het concept van de dorpsvisie. Inwoners kunnen het concept dus thuis eens rustig doorlezen.

Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum (DBFH) vindt het erg belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen voor Ferwert en Hegebeintum worden betrokken. In de afgelopen maand konden de inwoners daarom hun reacties op het concept geven. Ook zijn vele dorpsgenoten in het Meitinkhûs aan de Hoofdstraat in Ferwert geweest. Daar is gediscussieerd over allerlei zaken en over de toekomst van beide dorpen.

In de gesprekken die in het Meitinkhûs werden gehouden vielen een aantal zaken op, zoals invulling van het gemeentehuis, aanpak van de Hoofdstraat, recreatie en toerisme en onderwijs en zorg. Ook vele alledaagse dingen, zoals scheefliggende stoeptegels en hondenpoep passeerden de revue. Komende maand wordt gebruikt om samen met de projectgroep de uitkomsten in de dorpsvisie onder te brengen. DBFH zal tijdens de jaarvergadering van 16 maart 2018 de definitieve dorpsvisie te presenteren en daarna samen met de inwoners van Ferwert en Hegebeintum beginnen met de uitvoering.