Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Aanpak drainage zeedijk Ferwerderadiel

Gepubliceerd op: 04 augustus 2014

Werkzaamheden Zeedijk.

Wetterskip Fryslân is gestart met het uitvoeren van werkzaamheden om het probleem van natte taluds en bermen langs de zeedijk in Ferwerderadiel op te lossen.

Naar aanleiding van de resultaten van de in 2012 en 2013 uitgevoerde proeven is besloten om zowel in de binnenberm als in het dijklichaam een drainage aan te brengen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Aebingaloane tot net ten zuidwesten van de Molenlaan, en duren tot oktober.

Overlast

De laatste jaren is gebleken dat de drainage in de zeedijk bij Ferwert niet meer goed functioneert. Daardoor wordt het water bij veel regen niet meer goed afgevoerd en komt er water uit het dijktalud en de binnenberm. Deze slechte waterafvoer geeft overlast bij het onderhoud van de dijk en bij vorst bevriest het weglopende water op de naastgelegen weg.

Uit onderzoek blijkt dat de hoge waterstand in de dijk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid van de waterkering. Door de drainage te vernieuwen zullen de problemen voor het onderhoud en gevaarlijke situaties voor het verkeer worden opgelost.