Het is goed wonen in onze dorpen Ferwert en Hegebeintum. Er is sprake van een actief verenigingsleven en er worden veel activiteiten georganiseerd. Zeer veel inwoners zetten zich in als vrijwilliger om de leefbaarheid op peil te houden. De afgelopen tijd hebben we daar weer vele goede voorbeelden van gezien. Ferwert en Beintum worden in onze nieuwe dorpsvisie neergezet als: “Doarpen op nivo!” .

We merken dat veel dorpsbewoners het fijn zouden vinden om elkaar zo nu en dan ook in informele sfeer te treffen. Een groepje mensen heeft daarom bedacht dat het leuk zou zijn om één keer per maand een dorpstreffen te organiseren in ons plaatselijk café ’t Hoekje, ook wel de “húskeamer fan it doarp” genoemd. Gezellig bijpraten met (oude) bekenden of mensen ontmoeten waar je minder of geen contact mee hebt.
It moetsjen en groetsjen/meet en greet is vrijblijvend, er zijn geen verplichtingen en het is bestemd voor iedereen! Ontmoeting en gezelligheid staan voorop. Je komt op die momenten dat je zin hebt en wanneer het je past. Wil je iemand meenemen: Graag! Wil je deze aankondiging doorsturen naar anderen, helemaal prima natuurlijk….

Waar: café it Hoekje
Wanneer: eerste keer is op 3 februari 2018
Tijd: vanaf 19.00 uur

De volgende data zijn:
Zaterdag 3 maart
Zaterdag 7 april
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 2 juni
Zaterdag 7 juli
Zaterdag 4 augustus
Zaterdag 1 september
Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 3 november
Zaterdag 1 december
(Op de facebookpagina van ’t Hoekje worden de bijeenkomsten ook vermeld.)

We hopen natuurlijk dat je ook komt om op deze manier het wonen en leven met elkaar in onze dorpen nog mooier/aantrekkelijker te maken


Oan't sjen!

Harrit Feenstra/Tsjerk van der Meij
Jelle Reitsma
Froukje Grijpstra
Jetty Tromp
Pyt Nauta

Net stinne, der hinne.

meetengreet

0
0
0
s2smodern