Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl
 • Ferwert 4

 • Ferwert 13

Fan fan Ferwert en Hegebeintum

Samar in momint

Welkom op en yn Ferwert en Hegebeintum.

Op dizze website stiet ynformaasje oer de doarpen Ferwert en Hegebeintum; it nijs, de ferskate bedriuwen en ferienings. Der wurdt oan wurke om de website sa goed mooglik by de tiid te hâlden. Mochten jo hjir in bydrage oan leverje wolle dan kinne jo dat trochjaan fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op deze website staat informatie over de dorpen Ferwert en Hegebeintum; het nieuws, de verschillende bedrijven en verenigingen. Er wordt aan gewerkt de website zo goed mogelijk up to date te houden. Mocht u hier een bijdrage aan willen leveren dan kunt u dat doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste Nieuws

Meer nieuws

Lees verder

zipDownload hier de logo's van Fan fan Ferwert en Hegebeintum
fanfanferwert
Historische dorpsgezichten, fraaie kerktorens, de eindeloze zeedijk, de hoogste terp van Nederland en Waddenzee Werelderfgoed binnen handbereik. In Ferwert en Hegebeintum creëren al deze elementen een prachtige ‘hoarizon’. Op de fiets of te voet is het in en rondom de dorpen flink genieten van de frisse lucht, de ruimte en de vele vogels en andere dieren die je onderweg tegenkomt. Wie op de zeedijk de zilte zeelucht diep inademt, weet het: Ferwerters en Beintumers zijn terecht fan van hun dorpen. Het gevoel van mienskip zit hier stevig verankerd in de harten van inwoners en ondernemers.

Fan fan Ferwert en Hegebeintum
Bij de ontwikkeling van het logo voor ‘Fan fan Ferwert & Hegebeintum’ is gekozen voor een logo dat primair bestaat uit karakteristieke beelden uit de dorpen. Het logo is het nieuwe, gezamenlijke gezicht van de beide dorpen. Een gezicht dat enkele mooie elementen uit de dorpen laat zien: de historische kerktorens, beschermde dorpsgezichten en de hoogste terp van Nederland. Met als ondersteunend element het buitendijks gebied met de vele vogelsoorten die je hier aantreft.

Ferwerters en Beintumers gevraagd
Wat karakteriseert je woonomgeving en de mensen uit je dorp? Dit is via een enquête aan de inwoners van Ferwert en Hegebeintum gevraagd en heeft geleid tot een indrukwekkende lijst met kernwaarden. Waarden die aangeven wat het wonen en werken in Ferwert en Hegebeintum zo bijzonder maakt. En waarom mensen hier zo graag blijven wonen en werken. Een aantal kernwaarden viel op:
Rust
Ruimte
Natuur
Mienskip
Historie
Meiinoar
Noflik
Fier
Hoogste terp

Kleurgebruik
Het logo is zwart-wit.

Ferwert en Hegebeintum op de kaart
Inwoners en ondernemers willen Ferwert en Hegebeintum op de kaart zetten. Het accent ligt op interactie en het opbouwen van relaties. We hopen dat Fans van Ferwert en Hegebeintum via de favoriete communicatiekanalen als de website ferwertonline.nl, Facebook en Instagram hun aanstekelijke enthousiasme over op andere inwoners, ondernemers, (dag)toeristen en nieuwe inwoner overbrengen.

Ferwert Online

Het doel van Ferwert Online - welke in 2014 van start is gegaan - is om Ferwert en Hegebeintum voor dorpsbewoners en bezoekers op een zo breed mogelijke manier te promoten en onder de aandacht te brengen.

Op de site staan wetenswaardigheden in de breedste zin van het woord over Ferwert en Hegebeintum. Daarnaast kunnen bezoekers zien wat er allemaal in Ferwert en Hegebeintum te vinden is aan verenigingen, bedrijven en instellingen etc. O.a. activiteiten, nieuws, foto’s, actualiteiten en nog meer onderwerpen die spelen in onze dorpen kunnen, geheel kosteloos, op de website worden geplaatst. Dit kan worden aangeleverd via ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook heeft de website een eigen Facebook- en Instagrampagina.


Sinds 2017 wordt de website gefinancierd door Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum.

Sinds 2022 vormen Trudy Bouma en Annagreet Hofman-Miedema samen de redactie van Ferwert Online


voorstellen1 Klein voorstellen2 Klein voorstellen3 Klein

Disclaimer >>

Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een “must”
Een bezoek aan Noard-Fryslân Bûtendyks is een must voor iedereen die een keer in dit deel van Fryslân komt. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt achter de zeedijk één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Hier beheert It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier op één. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en maar liefst ruim 4200 hectare groot. Ontdek het zelf en geniet van de groene zomerpolders, kleurrijke kwelders en de slikkige slikvelden.

Wandelen, maar ook vrij struinen
De wandelroutes zijn het gehele jaar opengesteld, denk wel om het vee dat hier graast tussen 1 april en 15 oktober (graag 25 meter afstand houden). Honden zijn hier niet toegestaan. Houd tijdens het broedseizoen rekening met de vogels. Blijf vooral op de paden en maak alleen gebruik van de gemarkeerde wandelroutes.
Buiten het broedseizoen mag er buiten de paden “gestruind” worden en dat is uniek. Pas wel op dat je niet vast komt te zitten in het slik! Klik hier voor de actuele wandelroutes: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/gebiedskaart/ En wil je een keer met It Fryske Gea het gebied verkennen, kijk dan bij het activiteitenprogramma. (https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/activiteiten/)

Op de rand van de Waddenzee
De randen van de Waddenzee zijn voor planten en dieren van levensbelang. Daarbij ligt Noard-Fryslân Bûtendyks heel strategisch op de trekroute van vogels. Door de rust en de enorme voedselrijkdom maken jaarlijks enorme aantallen vogels gebruik van deze ‘gouden rand’ van de Waddenzee. In het gebied komen 240 verschillende soorten vogels voor, maar de bonte strandloper, brandgans en wulp zie je het meest. Meer weten over de dieren en planten? Lees verder: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/over-dit-gebied/

Informatiecentrum
Ga je op pad in Noard-Fryslân Bûtendyks? Start dan je bezoek bij Kweldercentrum Noarderleech. Daar kun je op een leuke manier kennismaken met het natuurgebied. Het centrum informeert bezoekers over de natuur en historie van het Noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnenkijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Je bent van harte welkom: https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/noard-fryslan-butendyks/bezoekerscentrum/
FryskeGea1


Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’
Een geleidelijke overgang van het zoete binnendijkse land naar de zoute Waddenzee; dat is het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ in een notendop. It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân werken samen binnen dit project. Met als doel, impuls geven aan de natuurontwikkeling, vismigratie, waterveiligheid, landbouw en recreatie in Noord-Fryslân. It Fryske Gea is binnen dit project verantwoordelijk voor de buitendijkse natuurmaatregelen in Noard-Fryslân Bûtendyks. Vanaf het nieuwe gemaal Vijfhuizen maken wij een zoet-zout overgang naar de Waddenzee. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het gemaal en de binnendijkse maatregelen. Het project is medio november 2018 klaar. Voor meer informatie: https://www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt/

FryskeGea2

Wandelroutes

Door Noard-Fryslân Bûtendyks lopen drie gemarkeerde wandelroutes. Er is ook een digitale wandelfolder, die u kunt downloaden via deze link.

 

Bezienswaardigheden in Ferwert en Hegebeintum

 • Gemme van Burmania

  Bij de ingang vanaf Ferwert vanaf Marrum, staat vlak voor woonzorgcentrum Foswert, het beeld van Gemme van Burmania. Deze is gemaakt door kunstenaar Hans Jouta. Gemme was een edelman en woonde rond 1550 in Herjuwsmastate te Ferwert.

  Gemme van Burmania werd het symbool van 'de stânfries'. Een stânfries staat voor de standvastige Fries. Gemme weigerde te knielen voor Philips II in Brussel; want Friezen knielen volgens Gemme alleen voor God.

 • Kunstwerken bij entree

  Na het vertrek van de firma Hoogland uit Ferwert, heeft de firma als afscheidscadeau de kunstwerken bij de entrees geschonken aan onze beide dorpen. De kunstwerken zijn gemaakt door Hans Jouta, u kunt hier lezen wat de betekenis van alle zes afzonderlijke werken is.

  De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal, wat een robuuste en stoere uitstaling geeft. Er staan 4 kunstwerken bij de entrees van Ferwert en 2 bij de entrees van Hegebeintum. Beide dorpen zijn blij met deze bijzondere kunstwerken. Het is zeker de moeite waard om alle zes de kunstwerken te bezoeken zodat u met eigen ogen kunt zien wat het resultaat is geworden.

 • Wardiaan

  Ook staat in het dorp een beeld van de Wardiaan. Dit beeld is aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van voetbalvereniging Wardy. Dit beeld symboliseert de voetballers van Wardy. Voor meer info over deze vereniging kunt u kijken onder het kopje 'verenigingen'.

 • Monumint fan 'e tiid

  Dit monument is gemaakt door Hans Jouta, naar een idee van Pyt Nauta. De onderkant stelt een terpvorm voor, die is bedekt met tegels. Op de tegels staan namen en geboortedata van diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de tot standkoming van het monument. Hierboven staat een boog in de vorm van de ramen van de kerken; de kerken hebben veel betekend voor de geschiedenis van zowel Ferwert als Hegebeintum. Door de boog vliegen vier roeken, deze vogels staan symbool voor de inwoners die door de jaren hier komen, hier wonen en weer weg gaan door dood of door vertrek.

 • Vrijhof

  In het centrum van het dorp vindt u het plein het Vrijhof. Dit plein was van oorsprong het bezit van de kerk van Ferwert. Het is een voorhof van de kerk en werd vaak gebruikt voor activiteiten die niet met de kerk te maken hadden.

  Het plein is aan drie kanten bebouwd. Er staan een aantal fraaie monumentale panden aan; de Poartewente, de Polysjewente, It Skuonmakkershûs, het voormalige pastoorshuis en 't Winkeltsje. Aan de linkerkant staat de pastorie (voormalig pastoorshuis). Aan de rechterkant was een woning voor priesters, het Praebendariushuis. In de 18de eeuw werd de pastorie het Grietenijhuis (gemeentehuis) van Ferwerderadeel en fungeerde ook als Rechthuis. Er woonden diverse vooraanstaande inwoners aan het plein, waaronder de chirurgijn en de notaris.

  Jan Alberda (secretaris van de gemeente Ferwerderadeel en advocaat bij het Hof van Friesland) heeft aan het Vrijhof gewoond en ook letterkundige Eeltsje Boates Folkertsma. Gerard Heymans werd in een pand aan het Vrijhof geboren, hij is later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen geworden.

 • At 't nedich is

  Op het Vrijhof staat het oorlogsmonument 'As it nedich is'. Dit monument is gemaakt door Jan van Luijn. Voor veel inwoners was en is het plein ook het beeld van de laatste tocht naar het kerkhof, de poort leidt naar de kerk en het kerkhof.

  Het monument, is bedoeld tot uitdrukking te brengen het verzet der bevolking in de jaren 1940-1945. Dit verzet is gesymboliseerd in een krachtige mannenfiguur, die het karakter van deze streek draagt. Enerzijds, enigszins teruggehouden, heeft de figuur een schop in de hand, anderzijds, meer in het centrum van de aandacht wordt een geweer omklemd met de vastberaden houding van een mens, die, indien hij gedwongen wordt, niet aarzelt er zijn vrijheid mee te verdedigen.’

  En naast dit monument staat het Indië monument. De oprichting van het gedenkteken in Ferwert is gerealiseerd na een verzoek van oud-Indië veteranen en nabestaanden van drie jong overleden Indiëgangers. In de periode 1945-1949 zijn tijdens zogenaamde ‘politionele acties’ in het voormalig Rijksdeel Nederlands-Indië, nu Indonesia onder meer jongemannen, militairen in dienst van het Nederlands Koninkrijk na 1945 omgekomen

 • Hegebeintum

  Het landschap langs de Friese waddenkust is een van de oudste cultuurlandschappen van Europa. De eerste bewoners, die zich vanaf de 6e eeuw voor de jaartelling op de hogere delen van de kwelders vestigden, beschermden huis en have tegen het opkomende zeewater. Dat deden ze door de omringende grond te verhogen tot kunstmatige heuvels, de zogenaamde ‘terpen’ Omstreeks het jaar 1000 begonnen boeren voor het eerst met het aanleggen van de zeedijken. In de volle middeleeuwen, zo rond 1200, werden de uitgestrekte kwelders stukje bij beetje verder ingepolderd. De terpen zijn in hun volle omvang blijven liggen tot het midden van de 19de eeuw. Toen zijn ze grotendeels afgegraven vanwege vruchtbare aarde, geschikt om armere landbouwgronden elders te bemesten. Hele terpen verdwenen op deze manier tenzij er een kerk bovenop stond. Zo bleef van de terp van Hegebeintum, oorspronkelijk ongeveer 9,5 hectare, alleen een steil en markant gedeelte over.

 • Bezoekerscentrum Hegebeintum

  Onderaan de terp is een bezoekerscentrum. Hier wordt het verhaal verteld van het ontstaan van het terpenland en van de afgravingen in de 19de en 20ste eeuw. Het is ook vindplaats van Beitske, de voorname vrouw die in de zevende eeuw in de boomstam werd begraven en nu te zien is in het Fries Museum. Hier zijn toegangskaarten verkrijgbaar voor de rondleidingen naar de 12de eeuwse kerk. Ook is er het Archeologische steunpunt gevestigd. Er is een toeristisch informatiepunt.  In het petit-restaurant of op het terras kunt u genieten van een hapje en een drankje en heeft u een prachtig uitzicht op het typische Friese landschap.Voor meer info kunt u terecht op de website van Hegebeintum, of via https://www.terphegebeintum.nl

 • Harstastate

  Harstastate met tuin op een omgracht terrein is via een lange oprijlaan te bereiken. De boerderij met jaartalsteen uit 1886 en een tuinmanswoning links completeren de oude buitenplaats. De vermelding dateert uit 1511 toen een zekere Ruppert öppe Harst”eigenaar was.

  In de zeventiende eeuw woonden hier Focke en Ymk van Aysma. Waarschijnlijk liet dit echtpaar het rechthoekige gebouw optrekken dat even later van een nieuwe vleugel met pilasters in de kolossale orde werd voorzien. In 1843 werd deze vleugel en de verdieping van het rechtergedeelte van de state afgebroken. De toenmalige eigenaar, jonkheer T.A.M.A. van Andringa de Kempenaar gaf de bekende Leeuwarder architect Thomas Romein in hetzelfde jaar opdracht om het restant van het oude huis met drie vensters en het nieuw opgetrokken linker gedeelte met twee ramen tot het huidige gebouw om te vormen. Van het oude gebouw resteert de dike achtermuur met kloostermoppen. De tuin werd in 1832 door L.P. Roodbaard in de landschapsstijl aangelegd. De in 1996 gerestaureerde state is nu particulier eigendom

Lees verder