Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Gemme van Burmania:


Bij de ingang vanaf Ferwert vanaf Marrum, staat vlak voor woonzorgcentrum Foswert, het beeld van Gemme van Burmania. Deze edelman woonde rond 1550 in Herjuwsmastate te Ferwert.

Gemme van Burmania werd het symbool van 'de stânfries'. Een stânfries staat voor de standvastige Fries. Gemme weigerde te knielen voor Philips II in Brussel; want Friezen knielen volgens Gemme alleen voor God.


Kunstwerken bij de entree van Ferwert en Hegebeintum:


Na het vertrek van de firma Hoogland uit Ferwert, heeft de firma als afscheidscadeau de kunstwerken bij de entrees geschonken aan onze beide dorpen. De kunstwerken zijn gemaakt door Hans Jouta, u kunt hier lezen wat de betekenis van alle zes afzonderlijke werken is.

De kunstwerken zijn gemaakt van cortenstaal, wat een robuuste en stoere uitstaling geeft. Er staan 4 kunstwerken bij de entrees van Ferwert en 2 bij de entrees van Hegebeintum. Beide dorpen zijn blij met deze bijzondere kunstwerken. Het is zeker de moeite waard om alle zes de kunstwerken te bezoeken zodat u met eigen ogen kunt zien wat het resultaat is geworden.

hoogland4 Klein


Monumint fan ‘e tiid:

Dit monument is gemaakt door Hans Jouta, naar een idee van Pyt Nauta. De onderkant stelt een terpvorm voor, die is bedekt met tegels. Op de tegels staan namen en geboortedata van diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de tot standkoming van het monument. Hierboven staat een boog in de vorm van de ramen van de kerken; de kerken hebben veel betekend voor de geschiedenis van zowel Ferwert als Hegebeintum. Door de boog vliegen vier roeken, deze vogels staan symbool voor de inwoners die door de jaren hier komen, hier wonen en weer weg gaan door dood of door vertrek.


Vrijhof:


In het centrum van het dorp vindt u het plein het Vrijhof. Dit plein was van oorsprong het bezit van de kerk van Ferwert. Het is een voorhof van de kerk en werd vaak gebruikt voor activiteiten die niet met de kerk te maken hadden.

Het plein is aan drie kanten bebouwd. Er staan een aantal fraaie monumentale panden aan; de Poartewente, de Polysjewente, It Skuonmakkershûs, het voormalige pastoorshuis en 't Winkeltsje. Aan de linkerkant staat de pastorie (voormalig pastoorshuis). Aan de rechterkant was een woning voor priesters, het Praebendariushuis. In de 18de eeuw werd de pastorie het Grietenijhuis (gemeentehuis) van Ferwerderadeel en fungeerde ook als Rechthuis. Er woonden diverse vooraanstaande inwoners aan het plein, waaronder de chirurgijn en de notaris.

Jan Alberda (secretaris van de gemeente Ferwerderadeel en advocaat bij het Hof van Friesland) heeft aan het Vrijhof gewoond en ook letterkundige Eeltsje Boates Folkertsma. Gerard Heymans werd in een pand aan het Vrijhof geboren, hij is later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen geworden.

  

Op het Vrijhof staat het oorlogsmonument 'As it nedich is'. Dit monument is gemaakt door Jan van Luijn. Voor veel inwoners was en is het plein ook het beeld van de laatste tocht naar het kerkhof, de poort leidt naar de kerk en het kerkhof.

Meer informatie over het Vrijhof vindt u hier.


Wardiaan:

Ook staat in het dorp een beeld van de Wardiaan. Dit beeld is aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van voetbalvereniging Wardy. Dit beeld symboliseert de voetballers van Wardy. Voor meer info over deze vereniging kunt u kijken onder het kopje 'verenigingen'.