Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Badmintonclub Ferwert

(dinsdagochtend)
Inlichtingen:

Ed van Eijk,
Bethaniē 19
9172 PV Ferwert
Tel. 06 22320680
0518 842 177

(woensdagochtend)
Inlichtingen:
mw. J. Swart
Great Sminia 19
9172 PZ Ferwert
Telefoon: 0518  411 747