Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

De Molenlaan te Ferwert

Bij de Molenlaan behoren twee bijzondere namen:

De Quake en Het Houten Hemeltje
molenlaan

De Molenlaan te Ferwert loopt vanaf het dorp naar de zeedijk maar niet rechtstreeks zoals de andere “seedyksterloanen”maar een deel loopt evenwijdig met de nieuwe zeedijk over de oude zeedijk. Bij de Molenlaan behoren twee bijzondere namen. Als eerste de Quake genoemd naar het Quakersland een naam van een perceel land dat zo genoemd werd in de 18e eeuw. De tweede naam is het Houten Hemeltjes, een houten huis wat oorspronkelijk aanwezig was op de hoek oude zeedijk/Molenlaan.
De Molenlaan zelf is genoemd naar de molen “Het Bruine Paard “ Deze molen was al aanwezig in begin 1700. Een verkoopakte uit het jaar 1701 waarbij de eigenaar Oentie Oentiezoon de molen verkoopt voor 1800 caroliguldens aan Nanne Meijners laat zien dat de molenaar verplicht was acht goudguldens per jaar eeuwige pacht te betalen aan de Heeren van Herjuwsma state. Tevens moest de molen alle granen van deze state kosteloos malen en moest de molenaar ook twee lopen afval van de “gerstsolder” leveren. Het was toen zo dat de adel het “heerlijck regt van wind en malen “ had.
Het Molenhuis met het aan de achterkant gebouwde “opsighterhuisje” is gebouwd in het jaar 1764, waarschijnlijk door Jacob Martinus Laurman een welgesteld molenaar uit Blije. Hij was gehuwd met Trijntje Bodus Tania . Hun zoon Bodus Jacobs Laurman volgde zijn vader op als molenaar. Hij was niet alleen Mr Molenaar maar ook boer op Sipma sathe, een boerderij die ook aan de Molenlaan lag. Hij werd echter in het jaar 1811 onder curatele gesteld. De molen werd toen verkocht. Koper was Klaas Jacobs Meekma. Hij is Mr Molenaar geweest tot zijn overlijden in het jaar 1829. De molen werd toen weer verkocht en heeft nadien meerdere eigenaren gehad o.a. de zoon van K.J. Meekma, Jacob Klazes Meekma die hier molenaar was tot het jaar 1857. De Rog- Weit en Pelmolen is nadien nog vele jaren in bedrijf gebleven maar werd in 1927 voor afbraak verkocht. Koper was Jacob Sakes Timmermans die de molen ook heeft afgebroken.

 Johannes van Dijk - Maart 2017