Er hebben zich al meer dan tien wagens zich aangemeld voor de optocht, super!
Echter kunnen er nog wel enkele fietsers en lopers bij. Graag jullie aanmelding voor 1 juli!

Ter gelegenheid van de Culturele Hoofd stad Leeuwarden Fryslân wil Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) u een indruk geven van het economisch gebeuren van wat er in de Kleistreek veel voorkwam en vooral in de dorpen dagelijks zichtbaar was en verdwenen is in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Bestuurslid Sjak Papma van DBFH heeft deze week een passend artikel geschreven dat in de Leeuwarder Courant is gepubliceerd. Een artikel dat de spijker op zijn kop slaat. Wij willen in onze dorpen vooruit en bruizen van de plannen. We hopen dat o.a door dit artikel instanties gaan nadenken en luisteren naar de wensen en behoeften die leven in de kleinere kernen zoals Ferwert en Hegebeintum. Met onze dorpsvisie die dit jaar is gepresenteerd wil DBFH graag met een brede groep dorpelingen die "problemen" aanpakken en zorgen dat wij aantrekkelijke dorpen zijn en blijven om in te wonen voor jong en oud.

Van één van de inwoners van Ferwert kwam de vraag wat het beeld/monument in de vijver aan de rondweg moet voorstellen. 

Leren over klimaatverandering, verzilting en genieten van zilte smaken.
Op 5 juli viert Ferwert de Zilte Elfwegentocht; Friese en Zeeuwse zilt kenners ontmoeten elkaar op het Vrijhof. Maar ook de rest van Friesland is uitgenodigd om te komen kennismaken met verzilting. Verzilting is een gevolg van klimaatverandering waar zowel Friesland als Zeeland mee kampen. Maar ook mee leren omgaan door zilte teelt en het koken met zilte producten. Kom vanaf 10 uur voor een leerzame en lekkere dag met proeverijen, bezoeken aan het wad en boeren, fiets- en paardenwagen excursies.