Op 7 juli kwam de projectgroep die de dorpsvisie voor Ferwert en Hegebeintum opzet en begeleidt weer bij elkaar.
 dorpsvisie1

In opdracht van Dorpsbelangen Ferwert Hegebeinum (DBFH) is er begin dit jaar begonnen met het opzetten van een dorpsvisie. Door middel van een zeer druk bezochte inspiratiejûn in januari is tot deze opzet gekomen om met meerdere dorpsbewoners een visie voor de dorpen te maken met een vooruitziende blik van 10 tot 15 jaar. In mei zijn de eerste avonden gehouden om de doelstellingen en het proces te bepalen en op 7 juli werden al de verschillende thema’s behandeld. Bij deze thema’s werd een analyse uitgevoerd waarbij men de sterkte en zwakte en de bedreigingen en kansen kon benoemen. Dit was weer een zeer inspirerende avond met vele ideeën, discussie en natuurlijk vele vragen. De projectgroep is zeer fanatiek in het mee bepalen van de toekomst van beide dorpen en wil zich in gaan zetten voor een leefbaarheid in de dorpen Ferwert en Hegebeintum.
Deze projectgroep kan nog wel ideeën van jonge bewoners gebruiken, zij zijn namelijk de toekomst, ook de bewoners van Hegebeintum mogen nog aanschuiven, ook dit dorp moet alle gelegenheid krijgen om mee te denken een visie voor de komende jaren.

dorpsvisie2

Juli 2017
DBFH
0
0
0
s2smodern