Zoals bekend heeft dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) de afgelopen tijd actie ondernomen om een aantal starterwoningen te realiseren in Ferwert. De dorpsvisie die we met elkaar hebben ontwikkeld ligt hieraan ten grondslag.

Onder andere in overleg met de woningstichting Noord West Friesland is gezocht naar een locatie om starters de mogelijkheid te bieden om een nieuwbouwwoning te kopen. Vanuit dit constructieve overleg is het nu mogelijk in de Gerbrandastraat een viertal starters woningen te realiseren.
DBFH heeft met diverse aanbieders van woningen gesproken en er is gekozen voor een ontwikkelaar die een woning compleet kan aanbieden, zogenaamd turn key. Turn key wordt ook wel sleutelklaar genoemd.

Als de woning wordt opgeleverd, hoeft er in principe niets meer te gebeuren. Dit is vooral interessant voor starters aangezien een en ander ook in de hypotheek kan worden meegenomen!

DBFH is zeer content met het bereikte resultaat en verwacht dat binnen drie weken de vier woningen in de verkoop gaan.

Er is door jongeren uit Ferwert en omgeving aangegeven dat er behoefte is aan starters woningen en ook uit de enquête die DBFH heeft gehouden blijkt dat jongeren graag in Ferwert willen blijven/komen wonen. Binnenkort hopen ontwikkelaar Toeck uit Burgum en Kingma Vastgoed Makelaars u nader te informeren over de bouw en verkoop van deze prachtige starterswoningen.

Houd Ferwert Online en andere media in de gaten voor meer informatie.
0
0
0
s2smodern