Pilske fan de FNP op freed 2 novimber mei in stikje live muzyk:
fnpkafe
De FNP wol mei de jongerein prate oer wichtige tema's lykas carbidsjitten, âld en nij, optochten, doarpskultuer en alles wat jim fjirder wichtich fine! Jou dysels in stim en ferienigje it nuttige mei it oangename. De earste is fan de FNP!
0
0
0
s2smodern