Bob de Boer

Bob de Boer is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Afke Kramer

Afke Kramer is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Hennie van Oosten

Hennie van Oosten is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Flora Veltman

Flora Veltman is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Marjanne Zuidema - Van der Woude

Marjanne Zuidema - Van der Woude is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!