Fan fan: Griet Heslinga-van der Meij

Ferwert Online sprak met Griet Heslinga-van der Meij
GrietHeslinga2
 

Fan fan: Douwe Hessel Brouwer

Ferwert Online bezocht Douwe Hessel Brouwer, “iismaster” bij de IJswegencentrale Oostergo en Rayonhoofd bij de Elfstedenvereniging van Rayon 20 Birdaard - van Bartlehiem tot Sybrandahûs - én uiteraard voorzitter van de Ferwerter Iisclub (opgericht in 1933)
DouweB2
 

Fan fan: Aan Westra

Ferwert Online bezocht Aan Westra:
AanWestra1

Ytsje van der Bij-de Haan

Ytsje van der Bij is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!