Fan fan: Jetty Reitsma

FerwertOnLine sprak met Jetty Reitsma 

Wow, wat is dit? Verrukt spring ik uit bed die vroege kerstochtend in 2012; de eerste welke wij in Ferwert doorbrachten. Verscholen ‘achter it rút’ keek en luisterde ik vol bewondering en plezier naar het groepje mensen dat voor ons huis op blaasinstrumenten kerstliederen ten gehore bracht. Het ontroerde mij, die klanken op de vroege en donkere ochtend door het verder nog stille dorp te horen schallen. Nu kijk ik elke kerst uit naar hun komst. Ik lig er eigenlijk al op te wachten. Van verre komen de eerste klanken me door het openstaande slaapkamerraam tegemoet om vervolgens weg te sterven en dan – vanuit het niets – op volle sterkte binnen te komen. Wat mooi! Ik was niet bekend met deze traditie van Excelsior  waarvan ik hoop dat ze nog lang in stand zal worden gehouden. Excelsior…….het muziekkorps is niet weg te denken uit ons dorp en viert in 2022/2023 haar 125-jarig jubileum. Tijd om een gesprekje aan te gaan met haar huidige voorzitter Jetty Reitsma.

Fan fan: Janco Zeijlemaker

Ferwert Online sprak met Janco Zeijlemaker

 Interview Zeijlemaker Klein
 

Fan fan: Gerko Feenstra

Ferwert Online sprak met Gerko Feenstra

 Interview Feenstra Klein16508783 1711286518885308 2110793513616296134 n
 


Fan fan: Pyt Nauta

Ferwert Online sprak met Pyt Nauta
 
 Pyt1

Fan fan: Griet Heslinga-van der Meij

Ferwert Online sprak met Griet Heslinga-van der Meij
GrietHeslinga2