Jelle Reitsma

Jelle Reitsma is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Johanna Bouma

Johanna Bouma is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Jantine de Vries-Westra

Jantine de Vries is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Akkelien van der Weg

Akkelien van der Weg is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Elly Bakker-Winkel

Elly Bakker is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!