Ferwert Online start met een nieuwe rubriek; een rubriek waarin een inwoner aan het woord komt over zijn of haar vrijwilligers werk.

Vrijwilligers, ze zijn onmisbaar in onze maatschappij. Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en niet verplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Ook in onze dorpen Ferwert en Hegebeintum zijn er veel vrijwilligers actief. Tijdens het overleg dat DBFH organiseerde voor alle (buurt)verenigingen en vrijwilligerorganisaties bleek dit ook weer. Wat te denken voor iedereen die zich inzet voor zijn of haar eigen buurt? Het draaiende houden van de sportverenigingen? Ook de doarpsomtinkers, EHBO, volkstuinvereniging waren onder andere aanwezig.

Er is veel belangrijk werk dat zonder vrijwilligers niet zou bestaan! Deze mensen willen we graag aan het woord laten in de rubriek 'Vrijwilliger aan het woord'.

Elina van der Leest - Tapken

Elina van der Leest-Tapken is de eerste vrijwilliger aan het woord!