Jelle Wiebe Zijlstra is deze keer als vrijwilliger aan het woord!

 JelleWiebe1

JELLE WIEBE ZIJLSTRA

Naam: Jelle Wiebe Zijlstra
Geboortedatum: 3 februari 1987
Werk: Storingsmonteur technische dienst Helwa Wafelbakkerij
Hobby’s:
Hengelsport, fietsen en kaatsen

Vrijwilligerswerk

Nadat ik in Ferwert kwam wonen, wilde ik ook de mensen beter leren kennen. Sport is een mooie manier om er tussen te komen. In Ferwert houdt dat in: voetballen of kaatsen. Beide had ik geen ervaring in. Kaatsen is een sport die vrij gemakkelijk te leren is en dus laagdrempelig. Zo ben ik in contact gekomen met de kaatsvereniging.
Na 2 jaar te hebben gekaatst ben ik ook in het kaatsbestuur gekomen. Eerst als algemeen lid voor de seniorenzaken en nu als penningmeester.
Als vrijwilliger bij de kaatsvereniging zijn er verschillende taken die ik / wij doe(n):

• De jaarlijkse kaatsagenda samenstellen en benaderen sponsoren voor de partijen
• Het organiseren van regionale en KNKB kaatspartijen. Hierbij ook scheidsrechter zijn of controle op de lijnen.
• Het leggen van de perken voor de kaatspartijen.
• Inkoop en verkoop van de consumpties tijdens de kaatspartijen.
• Regelen van de prijzen voor de prijsuitreikingen.

Kortom tijdens het hele kaatsseizoen zorgen wij ervoor dat het kaatveld klaar ligt en dat er een gezellige partij gekaatst kan worden met na de tijd een gezellige prijsuitreiking.

Inspiratie

Ik ben er trots op dat er in Ferwert toch zo’n grote kaatsvereniging bestaansrecht heeft. Al loopt de deelname de laatste tijd wat terug, de kaatspartijen zijn reuze gezellig en voor iedereen toegankelijk. Dat motiveert mij om door te zetten met het vrijwilligerswerk, zodat wij ook in de toekomst een levendige vereniging in het dorp kunnen zijn.

Bereikbaarheid

Als vereniging publiceren wij de laatste nieuwtjes en prijsuitslagen via de Facebook pagina van K.V. Foswert. Ook heeft onze kaatsvereniging een website www.kvfoswert.nl  met hierop de algemene informatie over onze vereniging.

In het kaatsseizoen kaatsen we de jeugdtraining en senioren competitie op dinsdagavond en hebben we de kaatspartijen op vrijdag en zaterdag. Kom gerust eens langs op het kaatsveld om ook van de leuke en  gemoedelijke sfeer te proeven!

JelleWiebe2