Met deze woorden opende Burgemeester Johannes Kramer afgelopen woensdag het volledig gerenoveerde schoolplein van OBS Op ‘e Trije in Ferwert. Vanaf 2017 hebben de school, het dorp en de gemeente samengewerkt aan een plan. En de uitvoering mag er zijn, de jeugd uit Ferwert heeft een prachtige speelplaats gekregen. De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor het ondernemerschap van de school en de ondersteuning uit de gemeenschap: “Hier zou je je kinderen toch graag op school willen hebben.” De juistheid van zijn uitspraak werd bewezen door de vrolijke gezichten van de leerlingen, die met veel plezier actief bezig waren op hun nieuwe plein.

Na een mooie toespraak van Mats en Hilde van de leerlingenraad van OBS Op ‘e Trije was het de beurt aan de burgervader. Kramer vertelt na zijn enthousiaste openingstoespraak: “Een school is veel meer dan alleen maar een gebouw. Daarom is het zo belangrijk dat er in meer geïnvesteerd wordt dan alleen boeken en stenen. Bewegen is natuurlijk goed voor kinderen, maar ze leren ook veel van de interactie die ze in de speeltuin en tijdens sport met elkaar hebben. Zo leren ze niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar.”

Gezonde school
Nico Woudwijk, directeur van OBS Op ‘e Trije, keek samen met zijn team met een grote glimlach naar de vrolijk spelende kinderen. De hoge opkomst ouders die aanwezig waren kenmerkt het karakter van de school. Onder het genot van verfrissend drinkwater, een gezonde fruitsmoothie en vers fruit volgden de leerlingen een sport- en spelcircuit.

Nico Woudwijk vertelt: “De buurtsportcoaches van de gemeente Noardeast Fryslân, waarvan er twee vandaag het programma verzorgden, zijn inmiddels bekende gezichten bij de leerlingen. We investeren veel in een gezond bewegings- en voedingspatroon van de kinderen. Het plein past bij wat we als gezonde school willen uitdragen naar het dorp. Dit houden we niet alleen voor onszelf, want Ferwert is groter dan alleen onze school.”

De school in de omgeving
Ook bestuurder Mark Vrolijk van Elan Onderwijsgroep prees in een korte toespraak het ondernemerschap van het team en de leerlingen. “We zien graag dat onze scholen van betekenis zijn in de omgeving waar ze staan. Als je ziet hoe het plein in samenwerking met de leerlingen, bedrijven en instellingen en het dorp tot stand is gekomen, dan heb ik daar veel waardering voor. Het watertappunt dat onlangs geopend is, staat op een plek die ook buiten schooltijd toegankelijk is zodat fietsers en sporters schoon water kunnen gebruiken. Het open karakter van het plein laat echt zien dat alle kinderen van het dorp welkom zijn.”

Samenwerking centraal
Het schoolplein was echter nooit in deze vorm tot stand gekomen als dit alleen door de school gedragen zou zijn. Nico vertelt: “Hier zie je echt de kracht van samenwerking van het begin tot het eind terug. Bijna iedereen die kon heeft ook een steentje bijgedragen. Natuurlijk zijn de ouders en de leerlingen betrokken geweest bij het plan, maar ook de gemeente Noardeast-Fryslan heeft onder andere bijgedragen aan de veiligheid door een fietspad aan te leggen en door een groenstrook in bruikleen te geven. Contact met Doarpsbelang Ferwert Hegebeintum leverde nog een nuttige tip op voor een subsidie. De ouderraad heeft zelfs een mooie financiële bijdrage gedaan, net als ons bestuur Elan Onderwijsgroep.

Maar we hebben ook ondersteuning gekregen van het Rabobank Coöperatiefonds Noordoost Friesland, Jantje Beton, het Old burger weeshuis, Wonen Noordwest Friesland en het Iepen Mienskip Fûns. We zijn ook de Buurtsportcoaches en de Ferwerter Iisclub dankbaar voor de ondersteuningsbrieven die ze hebben geschreven die nodig waren voor een aantal middelen. De GGD en Join the Pipe hebben meegeholpen bij het realiseren van het watertappunt. En zo zie je maar wat je voor elkaar kunt krijgen als je elkaar weet te vinden.”
0
0
0
s2smodern