Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bijeen en op de agenda stond onder andere het verzoek van sportend Ferwert om een financiële bijdrage voor de renovatie van de oude kleedboxen op sportpark de Boppeslach.
Sportend Ferwert was met een grote delegatie vertegenwoordigd op de publieke tribune; misschien heeft het geholpen. De raad besloot unaniem om met het verzoek in te stemmen! Alle partijen binnen de raad waren positief omtrent het voorstel.
Daarmee is een belangrijk punt bereikt: nu we verzekerd zijn van een financiële bijdrage door de gemeente kan de renovatie los!

De beheersstichting van sportpark De Boppeslach had ook andere partijen gevraagd om een subsidie-bedrag beschikbaar te stellen en ook dat is gelukt. De provincie (Iepen Mienskipsfûns) heeft reeds subsidie toegezegd en naar verwachting krijgen we nog deze maand ook toezegging van het ministerie van VWS (BOSA regeling). Vanuit het Fonds Coöperatief Dividend Rabobank werd eveneens een bijdrage toegezegd.

Met het totaalbedrag kunnen de oude kleedboxen worden gerenoveerd en kunnen er energiebesparende maatregelen worden genomen. Er zullen onder andere zonnepanelen worden geplaatst. Met deze verduurzaming zullen de energiekosten van de gebruikers omlaag gaan.
Ook de beheersstichting en de gebruikers zullen bijdragen.
Naast de renovatie zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een nieuwe berging worden geplaatst.

Al met al een mooi plan voor voetballend- en kaatsend Ferwert!

Raadsvergadering1 Raadsvergadering2

0
0
0
s2smodern