In het centrum van Ferwert (plantsoen Achter Brouwers) staat de glasbak. De opbrengst van deze glasbak komt ten goede aan DBFB en is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. DBFH – en het milieu- stellen uw medewerking aan het inzamelen van glas daarom zeer op prijs!

glasbak