Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Dorpsvisie - Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum

Dorpsvisie gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 16 maart

Vanaf 2017 is DBFH, samen met een een grote groep inwoners van Ferwert en Hegebeintum bezig geweest met het opstellen van een dorpsvisie voor Ferwert en Hegebeintum. In deze visie wordt beschreven hoe de leefbaarheid in beide dorpen kan worden verbeterd en hoe dorpsbewoners hier zelf richting en inhoud aan kunnen geven.

DBFH heeft samen met de vele vrijwilligers met veel plezier aan deze dorpsvisie gewerkt. We zijn blij met de betrokkenheid van onze inwoners en hebben de ideeen die zijn aangedragen meegenomen in de dorpsvisie. Dat heeft geresulteerd in dit document wat u hier op onze dorpswebsite kunt lezen. Deze visie zal als leidraad dienen en we zijn er van overtuigd dat dit zal leiden tot mooie initiatieven in onze dorpen.

Na het lezen van deze visie mogen wij u ook hopelijk als ambassadeur van onze prachtige dorpen verwelkomen en gaan er van uit dat u samen met ons de handschoen gaat op pakken voor een leefbare toekomst.

U vindt HIER onze dorpsvisie.

DBFH, maart 2018