De vereniging heeft als doel:

  1. De leefbaarheid van het gebied van de dorpen Ferwert en Hegebeintum te bevorderen en te bewaken alsmede de gemeenschapszin te versterken, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
  2. De belangenbehartiging van de leden als de inwoners van beide dorpen voor zover deze belangen een gemeenschappelijk karkater hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, inrichting en veiligheid van de dorpen.
  3. Namens de leden op te treden als gesprekspartner in de aangelegenheden richting overheden en instanties.
  4. Een prettige, levendige dorpssfeer te stimuleren en het samenhorigheidsgevoel van de inwoners van de dorpen Ferwert en Hegebeintum en omstreken te bevorderen.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.