ANBI status

Ten behoeve van de ANBI status wordt diverse informatie over onze vereniging op deze pagina gepubliceerd:

OFFICIELE NAAM
Vereniging Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum

PUBLIEK BEKENDE NAAM
DBFH

NAAM BIJ DE BELASTINGDIENST
Vereniging Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum

RSIN NUMMER
002626883

KVK NUMMER
40000165

POSTADRES
Marrumerweg 2a
9172 PP Ferwert

TELEOONNUMMER
06 11709399

EMAIL
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DOELSTELLING DBFH
De vereniging stelt zich ten doel: het werkzaam zijn voor het welzijn, in de meest ruime zin, van de inwoners van de dorpen Ferwert en Hegebeintum en omstreken.

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Marcel Steegstra, Ferwert
Penningmeester: Albert Jellema, Ferwert
Secretaris: Wieger Bouma, Ferwert
Algemeen lid: Sjak Papma, Ferwert
Algemeen lid: Hilda Buursma-de Jong, Ferwert

BELONINGSBELEID
De bestuursleden van DBFH genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

RELEVANTE VERSLAGEN

Logo DBFH

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING


Voornaam : {voornaam:value}
Achternaam : {naam:value}
Email : {Email:value}
Straat : {straat:value}
Postcode : {postcode:value}
Woonplaatst : {woonplaatst:value}
Telefoon : {telefoon:value}
Geboortedatum : {geboortedatum:value}
Geslacht : {geslacht:value}
IBAN : {iban:value}
 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Vereniging Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum te Ferwert, om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het jaarlijkse contributiebedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap.

Het incassant ID van bovengenoemde vereniging is NL30 ZZZ 40 00 01 65 00 00. Als u hetniet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum van ondertekening: …………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………....................................


8493C507-E0A4-46FA-8080-7BDCF16D723D_Medium.jpeg

In het bestuur van DBFH zitten:
Tsjip Luimstra, voorzitter
Hieke Stelpstra, secretaresse
Gaatze Wiersma, penningmeester
Klaas Schotanus, algemeen bestuurslid
Hillie Politiek, algemeen bestuurslid

Mocht u een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat DBFH
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mocht u een vraag hebben over de financiën of het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Communicatie

Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum communiceert via de website en de facebooksite van Ferwert Online. Een enkele keer wordt er een convocaat verspreid.
DBFH roept iedereen op om Ferwert Online regelmatig te raadplegen. Uiteraard kunt als inwoner of vereniging uit Ferwert en Hegebeintum ook uw eigen activiteit delen via dit medium. Hier zijn geen kosten aan verboden. De website is nadrukkelijk niet bedoeld als discussieplatform of voor reclamedoeleinden.

De vereniging heeft als doel:

  1. De leefbaarheid van het gebied van de dorpen Ferwert en Hegebeintum te bevorderen en te bewaken alsmede de gemeenschapszin te versterken, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
  2. De belangenbehartiging van de leden als de inwoners van beide dorpen voor zover deze belangen een gemeenschappelijk karkater hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, inrichting en veiligheid van de dorpen.
  3. Namens de leden op te treden als gesprekspartner in de aangelegenheden richting overheden en instanties.
  4. Een prettige, levendige dorpssfeer te stimuleren en het samenhorigheidsgevoel van de inwoners van de dorpen Ferwert en Hegebeintum en omstreken te bevorderen.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Alle berichten gaan over de dorpen Ferwert en Hegebeintum. De site is een site voor nieuws, wetenswaardigheden en activiteiten. Het is geen reclame en of discussiesite; dergelijke items kunnen worden geweigerd of verwijderd.

Alle rechten voorbehouden.

De websitebeheerders hebben het recht berichten naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren. De inzender krijgt hier bericht van. 

Foto's
Alle foto’s op de website zijn eigendom van Ferwert Online en daardoor auteursrechtelijk beschermd, en mogen dus niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van Ferwert Online.

Indien foto’s naar Ferwert Online worden gestuurd die niet door de zender zelf zijn gemaakt en bijvoorbeeld van internet zijn gehaald dan kunnen hier auteursrechten van worden geclaimd. Deze kosten zullen worden verhaald op de inzender van het betreffende bericht.