Het bestuur bestaat uit 5 personen. Dit zijn:

Voorzitter: Marcel Steegstra, Ferwert
Penningmeester: Albert Jellema, Ferwert
Secretaris: vacant
Algemeen lid: Hillie Politiek-Jellema, Ferwert
Algemeen lid: Hilda Buursma-de Jong, Ferwert

Mocht u een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat DBFH
Marrumerweg 2A
9172 PP Ferwert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mocht u een vraag hebben over de financiën of het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Communicatie

Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum communiceert via de website en de facebooksite van Ferwert Online. Een enkele keer wordt er een convocaat verspreid.
DBFH roept iedereen op om Ferwert Online regelmatig te raadplegen. Uiteraard kunt als inwoner of vereniging uit Ferwert en Hegebeintum ook uw eigen activiteit delen via dit medium. Hier zijn geen kosten aan verboden. De website is nadrukkelijk niet bedoeld als discussieplatform of voor reclamedoeleinden.


De vereniging heeft als doel:

  1. De leefbaarheid van het gebied van de dorpen Ferwert en Hegebeintum te bevorderen en te bewaken alsmede de gemeenschapszin te versterken, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
  2. De belangenbehartiging van de leden als de inwoners van beide dorpen voor zover deze belangen een gemeenschappelijk karkater hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, inrichting en veiligheid van de dorpen.
  3. Namens de leden op te treden als gesprekspartner in de aangelegenheden richting overheden en instanties.
  4. Een prettige, levendige dorpssfeer te stimuleren en het samenhorigheidsgevoel van de inwoners van de dorpen Ferwert en Hegebeintum en omstreken te bevorderen.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Organogram:
Organogram 1