Het bestuur bestaat uit 5 personen. Dit zijn:

Voorzitter: Marcel Steegstra, Ferwert
Penningmeester: Albert Jellema, Ferwert
Secretaris: Wieger Bouma, Ferwert
Algemeen lid: Sjak Papma, Ferwert
Algemeen lid: Hilda Buursma-de Jong, Ferwert