In 2019 is het ingrijpende besluit genomen om de locatie van het Dockinga College in Ferwert te sluiten. Heel veel jongens en meisjes uit de regio zijn hier, maar ook naar de voorgangers van deze school naar toe geweest. Ruim 100 jaar is er sprake geweest van middelbaar onderwijs in ons dorp.

archief1

Vanaf 1919 was er de MULO op de Marrumerweg, een karakteristiek gebouw dat rond 1981 is afgebroken. De directeurswoning staat er nog steeds en op de plek waar de MULO, later MAVO, stond woont nu de heer Schukking.

archief2archief3

In Marrum waren ook twee verschillende voortgezet onderwijs scholen, de chr. Huishoudschool de Tille en de chr. Lagere landbouwschool. De drie scholen zijn in de tachtiger jaren samengegaan en verder gegaan onder de naam scholengemeenscha Noord West Friesland. Nog weer later is deze school gefuseerd met het Dockinga College en werd het een nevenvestiging. In 1981 is het gebouw op Great Sminia betrokken, dit was een semi permanent gebouw maar het bleek redelijk permanent te gaan worden! Er waren in 2019 al vergevorderde stappen gezet om nieuwbouw te realiseren maar op het laatste moment is besloten, gezien de geringe leerlingenaantallen, om dit niet door te laten gaan. Heel erg jammer voor ons dorp en onze jongeren.

archief4

Bij het opruimen van de inventaris kwamen er allerhande notulenboeken, kasboeken, fotoboeken en andere interessante archiefstukken tevoorschijn. Zonde om dit stukje geschiedenis te laten verdwijnen natuurlijk. Johannes van Dijk heeft een en ander geïnventariseerd en overgedragen aan het Streekarchief in Dokkum. Wie belangstelling heeft voor deze informatie kan contact opnemen met dit archief. Hieronder vindt u de lijst met onderwerpen.

Johannes van Dijk en Pyt NautaAan Streekarchief Noard East Fryslân Brokmui 62
Betreft: Onderdelen SCHOLEN ARCHIEF FERWERDERADIEL

CHR. MULOSCHOOL FERWERD
CHR.HUISHOUDSCHOOL DE TILLE Marrum
Chr. LAGERE LANDBOUWSCHOOL Marrum

• Notulenboek bestuursvergadering Mulo Ferwerd 1919-1922
• Notulenboek ledenvergadering Mulo Ferwerd 1919-1922
• Kasboek in en uitgaven Mulo Ferwerd 1919- 1932
• Notulenboek jaarverslagen Mulo Ferwerd 1923- 1970
• Notulenboek bestuursvergaderingen Mulo Ferwerd 1922 – 1951
• Notulenboek Mulo (Mavo) Ferwerd 1951 – 1977
• Register couponbelasting Ulo school Ferwerd
• Map met scholenbouw
• Envelop met gevarieerde inhoud Mulo school Ferwerd
• Schrift Mulo examens 1931 - 1950
• Schrift Mulo examens 1951 – 1965
• Schrift Mulo examens na 1966
• Schrift met rapporten uit begintijd Mulo
• Notulenboek bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, jaarverslagen Lagere Landbouwschool Marrum 1957- 1970
• Notulenboek bestuursvergaderingen, jaarverslagen landbouwhuishoudschool Marrum 1956 – 1970
• Notulenboek oudercommissie Scholengemeenschap Noord west Friesland 1977 – 1986
• Boeken met resultaten van leerlingen scholengemeenschap 1977- 1987
• Boeken met resultaten van leerlingen scholengemeenschap 1987-1993
• Twee receptieboeken opening nieuwe schoolgebouw 13 mei 1981
• Gedenkboek schoolraad 890 -1940
• Gedenkboek School met de Bijbel 1929
• Bakje met dia’s van de opening van de Lagere Landbouwschool Marrum
• Portret in lijst van verzetstrijder Johannes Wildeboer te Ferwerd omgekomen in Neuengamme in 19 december 1944 met verklaring. Aangeboden door zijn vader A. Wildeboer op 23 jan. 1946
• Twee verslagen scholengemeenschap Noord Friesland 1972/1973 1973/1974
• Vier exemplaren schoolblad Nijsgjirrich
• Dertig exemplaren Noord Friesland schoolnieuws
• Fotoalbum Huishoudschool De Tille Marrum vijftiger jaren
• Fotoalbum Huishoudschool de Tille Marrum vijftiger jaren
• Fotoalbum Huishoudschool De Tille Marrum zestiger jaren
• Fotoalbum Scholengemeenschap Ferwert tachtiger jaren
• Fotoalbum Scholengemeenschap Ferwert negentiger jaren
• Foto-ordner met foto’s van “oude school situatie” ” bouw en opening nieuwe school” en ”Afscheid meneer Henstra”
• Houten naambord Chr. Landbouwhuishoudschool Spreekuur Directrice Donderdags 3 - 4

Johannes van Dijk maart 2021
0
0
0
s2smodern