Dodenherdenking DBFH

Op 04 mei 2023

Bij Vrijhof Ferwert

Geplaatst door Ferwert Online

Categorieën: Agenda

Gezien: 144


Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Ferwert een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei a.s.

Wij herdenken dan allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de Martinus tsjerke. Tijdens deze bijeenkomst zullen de verhalen verteld worden van twee omgekomen dorpsbewoners in de 2e Wereldoorlog; Oebele Brandsma en Johannes Wildeboer. Verdere medewerking wordt verleend door Ds. Eelco van der Veer, brassband Excelsior, Ilse Terpstra en Pieter de Jong.

Aansluitend zal een krans- en bloemlegging plaatsvinden bij het monument ‘As it nedich is’ en het Indië monument. Het Indië monument is afgelopen dinsdag verhuisd naar het Vrijhof.