Historisch Ferwert

Van 09 juni 2018 00:00 tot 09 juni 2018 00:00
Bij Ferwert
Geplaatst door Ferwert online - dorpswebsite van Ferwert
Categorieën: Agenda
Hits: 525

Ter gelegenheid van de Culturele Hoofd stad Leeuwarden Fryslân wil Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) u een indruk  geven van het economisch gebeuren van wat er in de Kleistreek veel voorkwam en vooral in de dorpen dagelijks zichtbaar was en verdwenen is in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Gardeniers (kleine boeren) waren er in de kleidorpen eeuwenlang aanwezig. Ze waren vrij en onafhankelijk en leefden van enkele hectares bouwland waarop intensieve gewassen werden verbouwd. Vaak werd door hen ook 4 of 5 koeien gemolken. Omdat ze voornamelijk binnen de dorpen woonden,  waren hun stallen, hokken, mesthopen, kuil- en hooibulten  voor een ieder zichtbaar en zorgen ze voor een zeer herkenbare penetrante geur die nu in het dorp niet meer voorkomt.

DBFH gaat in de maand juni een tentoonstelling organiseren van “gerniersark” in de schuur van fam H.Sterk Kleasterwei te Ferwert. Tevens gaan we een foto tentoonstelling van landwerk met informatie organiseren in het Folkertsmahûs aan de Hoofdstraat te Ferwert waarbij we zorgen voor een beschrijving van het begrip gardenier met daarbij toegevoegd voorbeelden van Ferwerter en Beintumer gardeniers. Tevens zorgen we voor een lijst met de namen van  Ferwerter en Beintemer gardeniers met hun hectares en aantal koeien zo rond 1960. Dit alles in samenwerking met kombinatie met de tentoonstelling “100 dagen Joseph Beuys komt uit Friesland” van de Stichting Asset van Louwrien Wijers.

Ook willen we informatie te geven  over de afgegraven Burmaniaterp te Ferwert. In het koor van de Martinus kerk wordt een maquette geplaatst van het Herjuwsma slot wat aan de Westkant boven op de Burmaniaterp stond. Hier komt tevens een overzicht van de Burmaniaterp  met informatie over de afgraving en gevonden voorwerpen in de terp.

Ook zullen hier de drie familiewapens worden onthuld van de families Van Cammingha, Van Burmania en Van Aysma.

De opening van deze activiteiten zal plaatsvinden op 9 juni 2018 op het Vrijhof te Ferwert.

14.00 uur opening in het Cafe it Hoekje te Ferwert

14.20 uur vlas museum bij Fam Wierda Achter Brouwers

15.00 uur Uitleg over verschillende terpen rond Ferwert (Tjustersingel)

15.30 uur Kerk met wapenen en nagebouwde state

16.30 uur opening foto tentoonstelling Folkertsmahûs

17.00 uur lezing over Joseph Beuys (door Elbrig de Groot)

Samenwerking van DBFH is gezocht met Stichting Asset, Protestantse gemeente Ferwert, plaatselijke horeca en het Vlas museum

Tussen 9 juni en 28 juli zal elke vrijdag en zaterdag gelegenheid zijn om het Vlasmuseum en de fototentoonstelling te bezoeken.