Brif en Van der Werff pearkekeatsen seniorenpartij

Van 22 juni 2019 12:30 tot 22 juni 2019 17:00
Geplaatst door Ferwert online - dorpswebsite van Ferwert
Categorieën: Agenda
Hits: 390
Opgeven voor alle ledenpartijen kan tot donderdagavond om 19.00 uur bij Folkert van der Ploeg (06 252 49 391) en Douwe Jouke Yntema (06 114 50 468) en jeugd Femke Dijkstra (06 252 49 468).

Voor meer info zie www.kvfoswert.nl