Sinds eind vorig jaar beschikken de dorpen Ferwert en Hegebeintum over een AED-apparaat dat 24/7 kan worden ingezet om levens te redden!

Dankzij de gift van 2 verwarmde buitenkasten door de Hartstichting aan Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) en de medewerking van de gemeente Ferwerderadiel, het Infocentrum Hegebeintum en de EHBO-vereniging kon dit worden gerealiseerd. De AED, die al aanwezig was in het gemeentehuis in Ferwert, werd opgehangen in de buitenkast in Ferwert en voor Hegebeintum werd door DBFH een AED aangeschaft. Installatiebedrijf BRIF uit Ferwert heeft de installatie van de AED in Hegebeintum mogelijk gemaakt.
De AED hangt in Ferwert bij het gemeentehuis aan de muur, rechts van de ingang, naast het publicatiebord. In Hegebeintum hangt deze links van de ingang van het Infocentrum. Beide apparaten zijn aangemeld bij het oproepsysteem Hartslag Nu en kunnen worden ingezet bij een 112-melding.
aed1
aed2
Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Dit zijn mensen die u kunt redden als u een reanimatiecursus hebt gevolgd en in de buurt bent. Bij een hartstilstand is het van belang dat de reanimatie binnen zes minuten gestart wordt. Zo kan de reanimatie al gestart worden nog voordat de ambulance arriveert. Als de 112-meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulance, het oproepsysteem Hartslag Nu in. Via dit systeem wordt een bericht gestuurd naar de mobiele telefoon van burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn. In dit bericht staat de locatie van het slachtoffer en de boodschap daarheen te gaan of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie.
Iedereen van 18 jaar en ouder met een geldig reanimatiecertificaat kan zich als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem aanmelden. DBFH roept daarom alle inwoners van Ferwert en Hegebeintum die kunnen reanimeren op om zich –als zij dat nog niet hebben gedaan- aan te melden bij Hartslag Nu. Aanmelden kan op www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener of rechtstreeks bij Hartslag NU www.hartslagnu.nl Voor inwoners die belangstelling hebben om te leren reanimeren zal binnenkort door DBFH een cursus worden georganiseerd. Meld u aan en red levens in uw buurt!

0
0
0
s2smodern