ferwert-010.jpg

Voor inwoners én oud-inwoners van Ferwert en Hegebeintum is de kaatspartij om de Kritebeker de meest prestigieuze partij van het jaar. Iedere (kaatsende) inwoner wil deze partij graag een keer op zijn/haar naam schrijven en tot koning of koningin worden gekroond. De kaatspartij zal op het feestterrein worden gehouden en begint om 10.00 uur. De prijzen - beschikbaar gesteld door Topslagerij Schreiber - worden ’s avonds in de feesttent uitgereikt. Opgave is mogelijk tot donderdag 14 september, 19.00 uur bij Wikke v.d. Meij, tel.: 06-22860011 of bij Jan Swart, tel.: 06-27084946 (minimale leeftijd deelname 14 jaar).

Nb.: Mochten de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, dan kan het kaatsen worden verplaatst naar het kaatsveld en kan ook de aanvangstijd wijzigen!