ferwert-002.jpg

Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum (DBFH) is al weer een paar maanden druk bezig na haar officiële oprichting in maart. Eén van de speerpunten is het maken van een dorpsvisie voor beide dorpen. Veel dorpen om ons heen hebben een dorpsvisie, maar wij nog niet.

Deze visie is belangrijk omdat daar o.a. in wordt beschreven wat we willen versterken of behouden, wat de verbeterpunten zijn in onze dorpen, wat onze kansen zijn, wat we belangrijk vinden, waar wat aan moet gebeuren enzovoort. Hierbij kunt u denken aan hoe we er over 10 of 20 jaar voor staan met het onderwijs, sportvoorzieningen, middenstand, gemeentehuis, woningbouw etc. Vragen die naar voren komen zijn bijvoorbeeld: wat vinden wij van onze Hoofdstraat? En wat gaan we daar aan doen? En wanneer?

Dit zijn vragen waar dorpsbelangen over nadenkt. En dit doen we gelukkig niet alleen! We hebben een inspiratie-avond georganiseerd waar allemaal goede ideeën uit zijn gekomen; een groot aantal punten die mensen graag zouden willen zien in onze dorpen en die men mooi vindt of verder wil versterken. Vanuit deze groep mensen hebben zich een 15 tal personen aangemeld om de visie concreter te maken.

We hebben 6 juni een bijeenkomst gehad over hoe we de visie verder gaan ontwikkelen en uitwerken. Er is voor gekozen om in eerste instantie een 7-tal thema’s uit te werken door een aantal mensen uit de groep. Dit zal op 7 juli worden gepresenteerd aan de rest van de groep, zodat we daarna weer verder kunnen. Na de zomervakantie zullen de dorpen hier verder over worden geïnformeerd. Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum vindt het belangrijk dat het een breed gedragen visie wordt en waarin zoveel mogelijk mensen worden meegenomen. Het wordt op prijs gesteld als er mensen uit Hegebeintum mee willen denken, maar we hebben bv ook behoefte aan jeugd en mensen uit de middenstand.

We hopen begin 2018 de visie te mogen presenteren en dat u dan kunt zien wat er allemaal speelt in uw dorpen en waar we ons voor in moeten zetten. Want dit moeten we met ons allen doen, want de inwoners van deze dorpen dat bent u ook!

Met een vriendelijke groet,

Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum
Juni 2017